Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

Ngày 15/12/2015, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường. Tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận và Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Văn Quân đã trình bày báo cáo một số kết quả công tác Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Theo báo cáo, nhìn chung Công đoàn Trường đã triển khai tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Đã phối hợp với các hệ thống chính trị của Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; Vận động cán bộ viên chức, lao động chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan; góp phần đảm bảo kế hoạch đào tạo. Tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch như: Giao lưu chuyên môn và thể thao cho cán bộ viên chức giữa các đơn vị trong và ngoài Trường, tổ chức thành công lớp tập huấn bình đẳng giới, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn …

Cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng đã nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp và thảo luận về các nội dung triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, Công đoàn bộ phận để triển khai kế hoạch công tác đạt hiệu quả.

Hình ảnh cuộc họp