Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

Thực hiện kế hoạch công tác, chiều 27/12/2018, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng nhằm tổng kết hoạt động công đoàn quý IV năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019.

Tham dự có đ/c Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường; các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn trực thuộc; các thành viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường; Ban thanh tra nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đ/c Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo tổng kết các hoạt động Công đoàn trong quý IV năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2019 với các nội dung như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cùng chính quyền đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện tốt các quy chế công vụ, nội quy cơ quan; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC,LĐ; tổ chức các hoạt động chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động, và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường….

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã nhận được nhiều các ý kiến đóng góp, góp ý của các đại biểu về các nội dung triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường cũng yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm trong quý I, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác trong năm 2019.