Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng

Chiều ngày 09/8/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành họp Công đoàn mở rộng triển khai công tác Đại hội các Công đoàn trực thuộc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quân – chủ tịch Công đoàn Trường.

Tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận; Tổ trưởng công đoàn trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường.

Thay mặt cho Ban chấp hành công đoàn trường, đ/c Nguyễn Văn Quân đã báo cáo một số kết quả hoạt động công đoàn đạt được trong thời gian qua. Theo báo cáo, Công đoàn trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CBVC, LĐ dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2017; đại diện, chăm lo đời sống cho cán bộ CNVC và lao động trong trường; tham gia các Hội đồng xét lương tăng thêm, nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2017; tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017; tổ chức nghỉ hè cho CBVC, LĐ; tổ chức tốt các hoạt động hè cho các cháu thiếu nhi.

Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Văn Quân đã kiểm điểm lại công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các công đoàn trực thuộc tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong tháng 8/2017.

Kết thúc cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể để việc triển khai công tác đạt hiệu quả. 

Hình ảnh của cuộc họp