Họp Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 11/9/2015, Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp BCH Công đoàn Trường, dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Trường.

Tại cuộc họp, TS Nguyễn Văn Quân đã báo cáo một số kết quả đạt được trong hoạt động của Công đoàn thời gian qua, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Công đoàn tới toàn thể CBVC và người lao động. Công đoàn đã gắn kết, tạo sức mạnh khối đoàn kết toàn trường, tiếp tục làm tốt chức năng đại diện quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ; tích cực tham gia góp ý, xây dựng các bản dự thảo và kế hoạch chung của Nhà trường…

BCH Công đoàn Trường đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận định rõ những khó khăn, thử thách cũng như cơ hội hiện tại để Nhà trường không ngừng phát triển. Tổng kết cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn Trường đã tóm lược các nội dung chính như: cần quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo cả về chất và lượng, gắn liền với nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao nhằm khẳng định thương hiệu đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp; tăng cường cổ vũ, động viên CBVC, LĐ tham gia các hoạt động trong phong trào văn thể tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Trường.

 Hình ảnh buổi họp