Hội thảo “Vai trò của Quy ước/Hương ước địa phương trong Quản lý rừng cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc”.

Thực hiện đề tài nghiên cứu do quỹ nghiên cứu nhỏ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tài trợ. Sáng 04/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội thảo “Vai trò của Quy ước/Hương ước địa phương trong Quản lý rừng cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc”.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; các cán bộ, giảng viên liên quan; đại diện các cơ quan kiểm lâm và người dân nhóm quản lý rừng cộng đồng ở các tỉnh: Hòa Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng; đại diện các cơ quan, tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học quan tâm.

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Hội thảo là diễn đàn để các tổ chức, nhà khoa học cùng các cơ quan kiểm lâm và người dân nhóm quản lý rừng cộng đồng hiểu thêm được vai trò quan trọng của Quy ước/Hương ước trong việc quản lý rừng cộng đồng. Đồng thời khuyến khích người dân tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa vào việc quản lý rừng cộng đồng tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho những cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng.

Một số ý kiến tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, thảo luận nhóm về áp dụng những Quy ước/Hương ước tại địa phương đang sinh sống vào việc quản lý rừng. Qua đó chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và đưa ra hướng khắc phục góp phần nâng cao vai trò tập tục địa phương trong quản lý rừng cộng đồng các tỉnh miền núi phía bắc.

Tổ chức Ausaid chúc mừng nhóm nghiên cứu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm