Hội thảo triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Sáng 12/12/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Hội thảo dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ông Nguyễn Văn Lân – Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Tham dự có Lãnh đạo, cán bộ và giảng viên: phòng Đào tạo, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh, Bộ môn ngoại ngữ. Lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT, cùng cán bộ trong đoàn; Lãnh đạo, cán bộ các trường: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Lân – Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT phát biểu

Tại Hội thảo, đại diện 04 trường đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai xây dựng chương trình tiếng anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại mỗi trường. Theo báo cáo, về cơ bản các trường đã bám sát được kế hoạch đã đề ra về xây dựng nội dung môn học và lồng ghép giảng dạy vào các ngành học, qua đó nâng cao trình độ tiếng anh cho sinh viên. Đặc biệt, hội thảo cũng đưa ra nhiều kết quả khảo sát về chương trình đào tạo ngoại ngữ, nhu cầu và kết quả bồi dưỡng sinh viên hiện nay để rút ra vai trò tích cực của Đề án.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Trường Đai học Lâm nghiệp là đơn vị đầu mối và điều phối thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2017-2018 của Bộ NN&PTNT, đến nay trường đã thực hiện áp dụng giảng dạy ngoại ngữ theo Đề án ở 02 ngành học: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Quản trị du lịch và lữ hành. Tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy đều được đào tạo ở nước ngoài và có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ rất tốt.

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo

Đại diện Trường Đại học Thủy lợi báo cáo

Đại diện Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang báo cáo

Đại diện Học Viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo

Trong phần thảo luận chung, các đại biểu tham dự đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện Đề án; từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Dựa trên những ý kiến thảo luận và góp ý trong Hội thảo, các trường đại học/học viện thuộc Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch và triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 với sự điều phối của Trường Đại học Lâm nghiệp theo đúng lộ trình đề ra.