Hội thảo Tổng kết hoạt động dự án KNCF

Sáng 14/4/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội thảo Tổng kết hoạt động dự án KNCF “Thành lập Trung tâm đào tạo Bảo tồn thiên nhiên dành cho học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Lâm nghiệp” do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Keidanren (KNCF), Nhật Bản tài trợ.

Tham dự có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; các thành viên Ban quản lý dự án, Lãnh đạo, cán bộ Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư, Phòng CT&CTSV; Thư viện; Khoa QLTNR&MT; Ban PTDTNT và các giảng viên tham gia giảng dạy trong dự án.

Dự án “Thành lập Trung tâm đào tạo Bảo tồn thiên nhiên dành cho học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Lâm nghiệp” hoạt động từ ngày 01/4/2014 đến 31/3/2017 do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Keidanren (KNCF), Nhật Bản tài trợ. Sau 3 năm triển khai, Dự án đã xây dựng đã hoàn thiện bài giảng “Kiến thức cơ bản về Bảo tồn thiên nhiên” tổ chức 06 khóa đào tạo lý thuyết, bài giảng và 05 khóa đào tạo thực tế về bảo tồn thiên nhiên cho 181 học sinh và 50 sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học tại trường. Các khoá đào tạo đã giúp học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, kỹ thuật trồng rừng, các hoạt động sinh kế bền vững, từ đó lan tỏa tới cộng đồng dân cư nơi các em sinh sống là các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, góp phần bảo vệ môi trường, xã hội phát triển an toàn hơn và phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ Trường Đại học Lâm nghiệp một số trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Bùi Thế Đồi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án và nhấn mạnh Dự án đã triển khai rất thành công về mọi khía cạnh, đặc biệt việc tổ chức các khóa đào tạo kiến thức cơ bản về bảo tồn thiên nhiên là rất cần thiết giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ và chi tiết hơn về thiên nhiên, môi trường. Dựa trên những kết quả đã đạt được, thầy đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về bảo tồn thiên nhiên sâu rộng hơn nữa đến học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Tại Hội thảo, các cán bộ, giảng viên Nhà trường đã đưa ra nhiều đề xuất, góp ý về xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn tiếp theo của dự án khi kết thúc nguồn tài trợ của Quỹ bảo tồn thiên nhiên Keidanren (KNCF). Các ý kiến tập trung vào giao cho đơn vị đầu mối tiếp nhận và triển khai hoạt động giảng dạy bài giảng “Kiến thức cơ bản về bảo tồn thiên nhiên”; Quản lý và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất dự án đã hỗ trợ; Đưa bài giảng trở thành môn học ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.

Một số hình ảnh cuộc họp

PGS.TS. Lê Xuân Phương – Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả của Dự án

Toàn cảnh cuộc họp