Hội thảo quốc tế Tự chủ trường đại học

Trong 02 ngày 25-26/10/2018, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Đức tiến hành tổ chức Hội thảo quốc tế: Tự chủ trường đại học.

Tham dự Hội thảo có: ông Stefan Hase-Begen – Giám đốc DAAD tại Hà Nội và các cán bộ của DAAD tại các nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanma; Tiến sĩ Matthias Neukirchen và Tiến sĩ Henning Rockmann – đại diện Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Đức; các trường đại học của Việt Nam đã và đang hợp tác với Cộng hoà Liên bang Đức (Đại học Lâm nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Đà Nẵng, Đại học Mỏ địa chất,…).

Trường Đại học Lâm nghiệp do GS.TS, Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng đi có PGS.TS, Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế.

Tại Hội thảo các đại biểu đến từ Cộng hoà Liên bang Đức đã trao đổi về kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học Đức, các giải pháp tác động của Chính phủ Đức cho tự chủ đại học, đồng thời đưa ra các kiến nghị cho các trường đại học của Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài báo cáo của một số trường đại học của Việt Nam đã tiến hành tự chủ: Đại học Kinh tế – Đại học Đà nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng,… Các chủ đề được báo cáo gồm:

– Thay đổi quan điểm về tự chủ trường đại học, cơ hội, thức thức và triển vọng khi các trường đại học Việt Nam tự chủ;

– Cơ hội và kinh nghiệm tự chủ của một số trường đại học Việt Nam;

– Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ để giúp các đại học Việt Nam tự chủ;

Cũng tại Hội thảo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận về tự chủ đại học, như: Tự chủ để nâng cao chất lượng; lợi ích và lợi nhuận của tự chủ đại học; Hội đồng trường trong tự chủ đại học,… Những ý kiến góp ý trên  được các đại biểu tham gia Hội thảo đánh giá rất cao.

Hội thảo có ý nghĩa hết sức thiết thực với các trường đại học của Việt Nam nói chung và Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng, khi lộ trình tự chủ đại học đang được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đang quyết liệt chỉ đạo triển khai. Sự tham gia Hội thảo này và nhiều hội thảo về tự chủ đại học; đổi mới căn bản giáo dục đại học của lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp là minh chứng cho thấy Trường Đại học lâm nghiệp quyết tâm trong lộ trình tự chủ với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cử nhân, kỹ sư “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Một số hình ảnh Hội thảo

Ông Stefan Hase-Begen – Giám đốc DAAD phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đại biểu Trường Đại học Lâm nghiệp

Một số ý kiến tham luận tại Hội thảo