Hội thảo Quốc tế Linh trưởng Châu Á lần thứ 8

Hội thảo Linh trưởng lớn nhất châu Á sẽ được tổ chức tại trường Đại học Lâm nghiệp, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, các nhà khoa học, trong đó có 90 đại biểu quốc tế tới từ hơn 20 quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Thời gian diễn ra Hội thảo: Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11 năm 2022;

Địa điểm: Hội trường G6 và Tầng 2 Giảng đường G2;

Đại biểu tham dự: 200 đại biểu (90 quốc tế, 110 trong nước);