Hội thảo quốc tế: Đánh giá hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế

Chiều ngày 20/4/2021 Trường Đại học Lâm nghiệp cùng ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF đồng tổ chức hội thảo “Đánh giá cơ chế quản lý, quy mô hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam trong bối cảnh Quốc tế để hỗ trợ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030”.

Tham dự hội thảo, về phía trường Đại học Lâm nghiệp có: PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế; PGS.TS Lê Xuân Phương – Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế; PGS.TS. Phạm Minh Toại – Trưởng phòng Đạo tạo; PGS.TS Đồng Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo sau đại học; PGS.TS Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Khoa Kinh tế & QTKD; Lãnh đạo Khoa, Viện, Phòng ban cùng các nhà khoa học trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Về phía Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF có: Ông Đỗ Quang Tùng – Trưởng BQL các dự án LN; TS. Văn Ngọc Thịnh – Giám đốc điều hành WWF cùng các chuyên gia, cán bộ điều phối các chương trình.

Hội thảo có sự tham dự trực tuyến của GS. TS. Filipe Bravo, Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha, TS. Kevin Beller, Đại học Eberswalde,  CHLB Đức.

Phát biểu mở đầu hội thảo, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu Trưởng chào mừng các đại biểu đã tham dự hội thảo và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu.

Hội thảo đã nghe GS. TS. Hoàng Văn Sâm  và Ông Đỗ Quang Tùng – Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Việt Nam trình bày báo cáo về hiện trạng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, những công ước Việt Nam tham gia và ảnh hưởng của chúng tới bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, đặc biệt là những bài học thành công của quốc tế trong quản lý rừng đặc dụng; cơ hội và thách thức của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và quản lý rừng đặc dụng nói riêng và đề xuất trong việc quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là hiện trạng của Việt Nam so với quốc tế, bài học thành công của các nước và việc lồng ghép vào chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng chính phủ ký ban hành.

Một số hình ảnh hội thảo

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Văn Ngọc Thịnh – Giám đốc điều hành WWF đồng chủ trì hội thảo

Ông Đỗ Quang Tùng – Trưởng BQL các dự án Lâm nghiệp Việt Nam trình bày báo cáo

GS.TS Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế trình bày báo cáo

Toàn cảnh hội thảo

Ảnh lưu niệm