Hội thảo “Nâng cao vai trò của Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường”

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Sáng 29/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò của Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường”.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; lãnh đạo một số đơn vị; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường, Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường, Hội chức thập đỏ, Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, tổ trưởng và tổ phó công đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị chức năng trong trường và sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, giảng viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường để triển khai, định hướng nội dung hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó chủ tịch Công đoàn trường báo cáo đề dẫn

Cùng với chính quyền, công đoàn trường đã tham gia phối hợp với các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị và Nhà trường trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo sự ổn định, phát triển của đơn vị, Nhà trường và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBVC, LĐ. Tổ chức công đoàn các cấp đã và đang tích cực tham gia công tác quản lý đơn vị, Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực: tham gia nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; các hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện tự chủ tài chính tại đơn vị; công tác quảng bá, tuyển sinh; công tác phục vụ bạn đọc…

Trước những thách thức và yêu cầu mới theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác tham gia quản lý cùng với chuyên môn xây dựng đơn vị, Nhà trường vững mạnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 06 tham luận; trao đổi và thảo luận đánh giá thực trạng cũng như đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, những đóng góp hết sức to lớn và khẳng định vai trò của Công đoàn trường trong việc phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường Nhấn mạnh: Thông qua Hội thảo các đồng chí trong BCH công đoàn và công đoàn trực thuộc hiểu thêm được vai trò, chức năng của các cấp Công đoàn trong tham gia hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức hoạt động công đoàn gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Nhà trường. Đồng thời nhận diện được những thách thức và đưa ra những giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn cơ sỡ vững mạnh, góp phần cùng chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu tổng kết Hội thảo

Từ những tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tiến hành xây dựng chương trình, các nghị quyết phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó phát huy, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia các hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tham luận của các đơn vị công đoàn trực thuộc