Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập”

Ngày 16/6/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập”. Hội thảo do GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí chủ trì.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Tổng biên tập và Phó tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Tạp chí); các thành viên Hội đồng biên tập (HĐBT) Tạp chí; GS.TS. Trần Đức Viên – Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; GS.TS Lê Quốc Hội – Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển; ông Phan Hải – Thư kí Tòa soạn Tạp chí Khoa học Vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Đại học Quốc gia Hà Nội); các giảng viên và cán bộ nghiên cứu đến từ các đơn vị trong Trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Phạm Văn Điển có nêu: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp là tạp chí khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp, mỗi năm phát hành 08 kỳ (trong đó có 02 kỳ bằng tiếng Anh). Trong những năm qua, Tạp chí đã đóng góp tích cực cho việc quảng bá thông tin khoa học và công nghệ, góp phần khẳng định thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cộng đồng các cơ sở đào tạo trong nước và trên thế giới.

GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu khai mạc Hội thảo

Tổ chức Hội thảo này, Trường Đại học Lâm nghiệp mong muốn nhận được nhiều kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học về hoạt động viết bài, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín và những góp ý để nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại buổi Hội thảo, PGS.TS Bùi Thế Đồi – Tổng biên tập Tạp chí đã trình bày Báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp: Chất lượng – Phát triển – Hội nhập. Trong bản báo cáo, Tổng biên tập đánh giá tổng quát những kết quả đáng trân trọng của Tạp chí trong hơn 10 năm hoạt động, đồng thời gợi mở một số giải pháp và định hướng để Hội thảo đưa ra các ý kiến thảo luận nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập trong thời gian tới.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng – Tổng biên tập Tạp chí phát biểu

Hội thảo cũng được nghe GS.TS Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội) trình bày tham luận về kinh nghiệm và giải pháp phát triển tạp chí khoa học đạt tiêu chuẩn hệ thống trích dẫn ASEAN (ACI) của một số tạp chí khoa học ở Việt Nam đã là thành viên của ACI. Trong phần thảo luận, GS Hội đã nêu một số gợi ý mang tính định hướng cho Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp nên sớm thực hiện để đạt mục tiêu là tham gia vào hệ thống trích dẫn của ASEAN.

GS.TS. Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trình bày tham luận

Tiếp đó, ThS. Phan Hải đến từ Tạp chí khoa học Vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có tham luân nêu lên một số giải pháp phần mềm quản lý và xuất bản tạp chí khoa học trực tuyến đang được sử dụng phổ biến trên thế giới như: ScholarOne Manuscripts, Editorial ManagerAries Systems Corporation, OJS, EJPress, EVISE… và những lợi thế khi áp dụng chúng vào quá trình biên tập và xuất bản tạp chí khoa học ở Việt Nam.

ThS. Phan Hải – Thư kí tòa soạn Tạp chí khoa học Vật liệu và Linh kiện tiên tiến – Đại học Quốc gia (Hà Nội) trình bày tham luận

Trong chương trình làm việc của Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận và đưa ra những góp ý hữu ích để Tạp chí KHCN Lâm nghiệp cao chất lượng và hội nhập như: Phải chuẩn hóa nội dung, điểu chỉnh sửa đổi hình thức, form mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế; Tạo lập mạng lưới, ngân hàng các nhà phản biện chuyên nghiệp trong nước cũng như quốc tế; Xây dựng quy chế, chính sách thu hút các bài viết chất lượng đăng bài trên Tạp chí…

Hội thảo đã diễn ra thành công và nhận được rất nhiều ý kiến xác đáng từ các chuyên gia, các nhà khoa học giúp cho Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp có thêm những định hướng mới mang tính đột phá, những giải pháp hiệu quả trong công tác biên tập – xuất bản để góp phần thực hiện thành công Đề án Nâng cao chất lượng Tạp chí và hội nhập quốc tế giai đoạn 2023 – 2030./.

Bài viết: Ban Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp