Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập”

Thời gian: 13h30, ngày 16 tháng 6 năm 2023; Địa điểm: Phòng họp E, nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần tham dự:  – Đại biểu và khách mời ngoài Trường: Đại diện Hội đồng giáo sư liên ngành Nông – Lâm nghiệp; đại diện Tạp chí khoa học khối ngành liên quan; một…

Thời gian: 13h30, ngày 16 tháng 6 năm 2023;

Địa điểm: Phòng họp E, nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần tham dự: 

– Đại biểu và khách mời ngoài Trường: Đại diện Hội đồng giáo sư liên ngành Nông – Lâm nghiệp; đại diện Tạp chí khoa học khối ngành liên quan; một số chuyên gia, nhà khoa học (theo giấy mời).
Đại biểu trong Trường: Thành viên Hội đồng biên tập tạp chí; Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế, Đào tạo, Đào tạo sau đại học, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp, Thư viện; Trưởng hoặc Phó các Khoa, Viện trong Trường; cán bộ và lao động hợp đồng Ban tạp chí.