Hội thảo Mạng lưới các trường đại học đào tạo về biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam

Được sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, trong 02 ngày 29-30/11/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Mạng lưới các trường đại học đào tạo về Biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam” dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chánh văn phòng REDD+ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc; đại diện các trường: Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Bắc Giang, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Tây Nguyên; và các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu giảng dạy về REDD+.

Với sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành xây dựng bộ tài liệu giảng dạy về REDD+ từ bộ tài liệu gốc REDD+ Academy của UN-REDD và được Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định đưa môn học về REDD+ vào giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành Lâm học và ngành Quản lý tài nguyên rừng từ năm 2016. Với sự thành công và tính thiết thực của môn học này, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ Nhà trường chủ trì tổ chức Hội thảo Mạng lưới các trường Đại học đào tạo về Biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam.

Hội thảo với mục đích thiết lập mạng lưới các trường có đào tạo các ngành về lâm nghiệp, tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về việc lồng ghép kiến thức về Biến đổi khí hậu và REDD+ trong chương trình đào tạo và nghiên cứu, đồng thời nhằm nâng cao kiến thức về Biến đổi khí hậu và vai trò của rừng trong ứng phó và giảm nhẹ tác động của BĐKH cho người học. Hội thảo cũng là cơ hội để rà soát và hoàn thiện các nội dung của bộ tài liệu giảng dạy về REDD+, qua đó đưa ra kế hoạch hoạt động của mạng lưới và cách thức lồng ghép vào chương trình đào tạo hiện có của các trường trong mạng lưới.

Tại Trường Đại học Lâm nghiệp, sau 1 năm triển khai chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ”, Nhà trường đã tổ chức được 02 khóa đào tạo cho 2 lớp Cao học ngành Lâm học và ngành Quản lý tài nguyên rừng, nội dung khóa học được xây dựng từ 12 chủ đề của bộ tài liệu REDD+ Academy và bổ sung chủ đề xây dựng và thực hiện REDD+ cấp tỉnh (PRAP), cấp xã (SiRAP), gồm phần lý thuyết và học tập thực tế, giúp học viên học hỏi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi REDD+ ở địa phương. Tổ chức được 1 hội thảo quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về REDD+ cũng như chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy REDD+ trong các trường đại học.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Trần văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về ứng phó với Biến đổi khí hậu hiện nay, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép kiến thức về Biến đổi khí hậu và REDD+ trong chương trình đào tạo và nghiên cứu. Thông qua Hội thảo, thầy Hiệu trưởng mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên của các trường trong mạng lưới cùng nhau trao đổi, xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo, sớm đưa vào giảng dạy theo mô hình của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, chánh văn phòng REDD+ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các chuyên gia và giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc xây dựng và đưa chương trình lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo của Nhà trường và mong đợi các trường thành viên cũng sớm triển khai hoạt động này. Đây là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, các trường trong mạng lưới cần tiếp tục phối hợp, xây dựng và phát triển, chia sẻ những nội dung trong chương trình; xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn, tiếp cận và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với chương trình giảng dạy của từng trường, góp phần phổ biến kiến thức về Biến đổi khí hậu và REDD+ cho các cán bộ quản lý và  học viên, đáp ứng được như cầu của xã hội.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc tổng kết đánh giá các hoạt động đã thực hiện thời gian qua và xác định các hoạt động của mỗi trường thành viên, Hội thảo đã tập trung thảo luận việc xây dựng kế hoạch chương trình trong năm tiếp theo, các ý kiến tập trung vào hoàn thiện và phát triển bài giảng; nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy; mở rộng đối tượng đào tạo; cập nhật bộ tài liệu REDD+ Academy…

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Lãnh đạo Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp Trung ương đã hỗ trợ Trường Đại học Lâm nghiệp và các Trường xây dựng chương trình lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo của các trường thành viên. Qua đây Phó Hiệu trưởng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tư vấn giúp đỡ của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, các chuyên gia và giảng viên các trường trong mạng lưới để hoạt động đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu về REDD+ ở các trường thành viên trong mạng lưới ngày càng được tăng cường.

Để mở rộng phạm vi lồng ghép kiến thức về Biến đổi khí hậu & REDD+ vào chương trình đào tạo của các trường, được sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II thông qua Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã thành lập “Mạng lưới các trường Đại học đào tạo biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam” gồm 06 trường Đại học: Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Bắc Giang, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Đại học Tây Nguyên.

Một số hình ảnh Hội thảo

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chánh văn phòng REDD+ Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

PGS.TS. Lê Xuân Phương – Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo

TS. Hồ Ngọc Sơn – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trình bày báo cáo

TS. Lê Thái Hùng – Trường Đại học Nông lâm Huế trình bày báo cáo

TS. La Vĩnh Hải Hà – Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh trình bày báo cáo

TS. Võ Hùng – Trường Đại học Tây Nguyên trình bày báo cáo

TS. Cấn Văn Toàn – Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang trình bày báo cáo

Chụp ảnh lưu niệm