Hội thảo khoa học triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội thảo khoa học triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thảo luận phương pháp nghiên cứu, kế hoạch triển khai đề tài, tham vấn ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý và chính quyền địa phương về các nội dung của đề tài.

Tham dự Hội thảo, về phía các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Bình có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các phòng ban liên quan; đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Du lịch; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh. Đại diện lãnh đạo các xã vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Hóa Sơn; Phúc Trạch, Xuân Trạch… Về phía BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có các đồng chí lãnh đạo BQL Vườn cùng đại diện các phòng, ban đơn vị trực thuộc BQL. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài; PGS.TS Trần Ngọc Hải – Giảng viên cao cấp; TS. Trần Ngọc Thể – Thư ký đề tài và các thành viên nhóm thực hiện đề tài. Về phía đơn vị phối hợp thực hiện đề tài có ThS. Trần Thanh Lâm – Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và Biến đổi khí hậu.

Hội thảo đã được nghe PGS.TS Bùi Thế Đồi – Chủ nhiệm đề tài giới thiệu chung về đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”. Theo đó, mục tiêu của đề tài là: (1)  Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho việc đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; (2) Xây dựng được 03 mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu vườn quốc gia (mô hình sinh kế bền vững, mô hình cộng đồng tham gia công tác bảo tồn và mô hình cộng đồng tham gia phát triển du lịch sinh thái); (3) Đề xuất được giải pháp nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. Trên cơ sở 3 mục tiêu này, đề tài thực hiện 6 nội dung chính: (1) Tổng hợp, phân tích và đánh giá các tài liệu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu; (2) Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại Khu Di sản thiên nhiên thế giới và ở Việt Nam; (3) Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên vàxã hội đến tài nguyên thiên nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; (4) Nghiên cứu xây dựng 03 mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; (5) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sinh kế người dân tại khu Di sản; (6) Xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

Tại Hội thảo, BQL Vườn và các nhà khoa học trình bày các tham luận, gồm: Giới thiệu về chung về đề tài; Báo cáo hiện trạng quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Báo cáo kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại Khu Di sản thiên nhiên thế giới; Phương pháp xây dựng 03 mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Phương pháp điều tra đa dạng sinh học tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Hiện trạng và tiềm năng du lịch sinh thái gắn với cộng đồng tại khu vực vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Cơ chế, chích sách và thách thức về quản lý có liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Khu Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; và Kế hoạch triển khai các nội dung, công việc chủ yếu của đề tài.

Các đại biểu tại Hội thảo cũng đã đi sâu phân tích và đưa ra các ý kiến góp ý về các nội dung chính trong đề tài. Đặc biệt, tập trung phân tích nghiên cứu xây dựng 03 mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới; Phân tích, đánh giá các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng của các chương trình dự án đã thực hiện; Hiện trạng các mô hình sinh kế của cộng đồng và một số chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng…

Kết luận Hội thảo, PGS.TS Bùi Thế Đồi – Chủ nhiệm đề tài cảm ơn các ý kiến góp ý của các nhà quản lý, khoa học. Trên cơ sở các ý kiến đó, nhóm đề tài sẽ tổng hợp và có định hướng tốt để triển khai các nội dung. Trong thời gian tới thực hiện đề tài rất mong sự hợp tác của Lãnh đạo BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, UBND các huyện và các xã vùng đệm VQG để đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

Nguồn: https://phongnhakebang.vn/