Hội thảo khoa học “Công nghệ và thiết bị sản xuất cấu kiện xây dựng dạng dầm, cột và dạng tấm”

Sáng 01/12/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công nghệ và thiết bị sản xuất cấu kiện xây dựng dạng dầm, cột và dạng tấm” Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước KC.07. 15/11-15: “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn”, do GS.TS Phạm Văn Chương chủ trì.

Tham dự Hội thảo có GS.TS Phạm Văn Chương – Chủ nhiệm đề tài, các cộng tác viên, cùng khách mời là các cán bộ, giảng viên thuộc Viện Công nghiệp Gỗ; Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất cùng các nhà khoa học quan tâm.

Tại Hội thảo, GS.TS Phạm văn Chương – Chủ nhiệm đề tài đã chia sẻ về quá trình công nghệ biến tính gỗ Tống quá sủ, nâng cao chất lượng gỗ từ gỗ tương đương nhóm VI lên chất lượng gỗ tương đương nhóm III theo tiêu chuẩn Việt Nam 1702-71. Hội thảo đã nghe báo cáo công nghệ, thiết bị, và góp ý những kết quả đã đạt được của đề tài. Với quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị xử lý nâng cao cường độ, tính ổn định kích thước và độ bền sinh học cấu kiện từ gỗ Tống quá sủ nghiên cứu đã ứng dụng cấu kiện gỗ Tống quá sủ để xây dựng 01 nhà sàn gỗ, sẽ hoàn thiện trong năm 2015.

Kết luận Hội thảo, GS. TS Phạm Văn Chương đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, hoàn thiện công nghệ nhằm đưa ra sản phẩm cuối cùng của đề tài.

Hình ảnh Hội thảo

GS.TS Phạm Văn Chương chủ trì Hội thảo

TS.Nguyễn Trọng Kiên trình bày hệ thống thiết bị sản xuất

Một số ý kiến thảo luận góp ý

Toàn cảnh Hội thảo