Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (KTNN&PTNT VN) đã tổ chức Hội thảo về việc góp ý Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nước ngoài, cùng các nhà nghiên cứu và học giả quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển rừng.

Tham dự Hội thảo có: TS. Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội Khoa học KTNN&PTNT VN; Ths. Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội Khoa học KTNN&PTNT VN; TS. Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch,  kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế NN&PTNT VN; TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội VQG và khu bảo tồn thiên nhiên VN, Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW); Đại biểu đại diện Cục Kiểm Lâm, các VQG, khu bảo tồn, sở Nông nghiệp, chi cục Kiểm lâm các tỉnh, các cơ quan, hội, tổ chức nước ngoài.

Trường Đại học Lâm nghiệp có: GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng nhà trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KHCN, Khảo thí & ĐBCL, ĐT; Khoa QLTNR&MT, LH, KT&QTKD; các Nhà khoa học quan tâm;

Ths. Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch Hội Khoa học KTNN&PTNT Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo: Trong hơn 5 năm (2019-2024) thực hiện, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP đã đáp ứng yêu cầu về hoạt động, hệ thống tổ chức của Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Với mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo góp phần kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ Trung ương tới cơ sở về lâm nghiệp; xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Ths. Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch Hội Khoa học KTNN&PTNT Việt Nam phát biểu khai mạc

GS.TS. Phạm Văn Điển phát biểu chào mừng Hội thảo

Rừng không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn là lá phổi xanh của hành tinh, góp phần quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng và vi phạm luật vẫn đang diễn ra phức tạp và có xu hướng gia tăng. Do đó, việc sửa đổi và bổ sung một số Điều Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là hết sức cần thiết.

Hội thảo đã được nghe báo cáo của Cục Kiểm Lâm về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Báo cáo tham luận đề xuất của Hội KH KTNN&PTNT Việt Nam; Báo cáo tham luận của Hiệp hội VQG và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam; Báo cáo kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức phi lợi nhuận của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Đại biểu trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý từ các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP. Hội khoa học Kinh tế nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng để tổng hợp góp ý cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP.

TS. Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội Khoa học KTNN&PTNT VN phát biểu

Hội thảo đã đạt được sự đồng thuận cao về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Các ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường cơ chế giám sát và thực thi pháp luật; Chế tài xử phạt; Nâng cao năng lực và điều kiện làm việc cho lực lượng Kiểm lâm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với cộng đồng nhằm bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo