Hội thảo góp ý cuốn sách “Phân tích không gian trong lập kế hoạch sử dụng đất lồng ghép thực hiện REDD+ ở cấp tỉnh”

Trong khuân khổ hợp tác giữa Tổ chức Môi trường liên hợp quốc (UNEP), Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II với Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE) – Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tiến hành biên soạn cuốn sách “Phân tích không gian trong lập kế hoạch sử dụng đất lồng ghép thực hiện REDD+ ở cấp tỉnh”, sáng 10/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến đóng góp cho cuốn sách này.

Tham dự có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Văn Duẩn – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, các cán bộ, giảng viên một số đơn vị trong trường; các chuyên gia Chương trình UN-REDD Việt Nam, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam bộ, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây bắc bộ, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: việc tiến hành biên soạn cuốn sách “Phân tích không gian trong lập kế hoạch sử dụng đất lồng ghép thực hiện REDD+ ở cấp tỉnh”  là rất cần thiết nhằm nâng cao kiến thức về thực thi REDD+ tại Việt Nam, nhất là những vấn đề ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc lập kế hoạch sử dụng đất tích hợp thực hiện REDD+ cấp tỉnh. Phó Hiệu trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ, góp ý của các đại biểu tham dự nhằm sớm hoàn thiện và đưa cuốn sách đến các đối tượng quan tâm trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, sau khi nghe các chuyên gia giới thiệu nội dung chi tiết của cuốn sách, hướng dẫn sử dụng phân tích không gian trong hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp địa phương, các đại biểu và chuyên gia đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý xây dựng nhằm hoàn thiện cuốn sách.

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình UNEP Việt Nam đã nêu lên tính cấp thiết trong việc lập kế hoạch sử dụng đất lồng ghép thực hiện REDD+ ở cấp tỉnh hiện nay và tin tưởng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành lập kế hoạch, quy hoạch tài nguyên nói chungvà tài nguyên rừng nói riêng trong quá trình triển khai kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) ở Việt Nam.

Một số hình ảnh Hội thảo

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình UN-REDD Việt Nam phát biểu

Chuyên gia giới thiệu đề cương chi tiết của cuốn sách

Thảo luận vào đóng góp ý kiến