Hội thảo đổi mới phương pháp dạy đại học

Sáng 02/12/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ là giảng viên, giáo viên hướng dẫn thí nghiệm, thực hành.

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy đại học, nhằm giúp giảng viên cập nhật kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông qua Hội thảo, Hiệu trưởng mong muốn các cán bộ, giảng viên cần tập trung trao đổi cởi mở, thẳng thắn và đưa ra lộ trình phù hợp trong đổi mới phương pháp giảng dạy của Nhà trường trong thời gian tới.

Hội thảo đã nghe PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo tổng quan về công tác giảng dạy đại học hiện nay của Nhà trường và nhấn mạnh một số điểm hạn chế, tồn tại trong công tác giảng dạy; NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày định hướng phương pháp giảng dạy đại học và phương pháp hướng dẫn thí nghiệm, thực hành.

Dưới sự điều hành của PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, hội thảo đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy đại học hiện nay của Nhà trường. Trong đó tập trung vào xây dựng phương pháp dạy học tích cực, hình thức tổ chức dạy học tại lớp, chương trình đào tạo, môi trường đào tạo theo hướng giảm dần giờ dạy lý thuyết, tăng cường giờ thực hành, thực tập, thảo luận nhóm… để tăng tính chủ động của người học.

Kết luận tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cán bộ, giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học trong nhà trường. Để triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả, mỗi cán bộ giảng viên cần từng bước tiếp cận, điều chỉnh và hoàn thiện những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực, nâng cao chất lượng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh Hội thảo

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường điều hành Hội thảo

Một số ý kiến tham luận

Toàn cảnh Hội thảo