Hội thảo định hướng phát triển đào tạo và khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội của Khoa, Viện thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp

Nằm trong các hoạt động chung hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, ngày 26/10/2019, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Khoa Cơ điện và Công trình, Khoa Lý luận chính trị, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã tổ chức chuỗi chương trình Hội thảo nhằm tổng kết và đưa ra định hướng phát triển đào tạo, khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tham dự chuỗi Hội thảo có lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên các đơn vị tổ chức; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị liên quan. Tham dự còn có đại diện các cơ sở đào tạo, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm.

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Khoa Viện quan tâm chú trọng phát triển. Tuy nhiên trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng gặp khó khăn, số lượng sinh viên và học viên theo học giảm do một số yếu tố khách quan. Ngoài ra công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm còn nhiều hạn chế, việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất chưa cao. Trước tình hình trên, các Khoa Viện cần có những định hướng và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn.

Một số hình ảnh tại các Hội thảo của Khoa, Viện trong toàn Trường

Hội thảo “Định hướng, giải pháp phát triển đào tạo, Khoa học công nghệ giai đoạn 2020 – 2025″ của Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Hội thảo “Đào tạo và pháp phát triển Khoa học Công nghệ trong xu thế tự chủ và hội nhập” của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Hội thảo “Đào tạo và NCKH giai đoạn 2014 – 2019, thực trạng và giải pháp” của Khoa Lý luận chính trị

Hội thảo “Định hướng đào tạo và NCKH gắn với nhu cầu xã hội” Khoa Cơ điện và Công trình

Hội thảo đã nghe các tham luận về tổng kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, cũng như đưa ra những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trao đổi tại Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo đã chia sẻ góc nhìn về những yếu tố quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong đó chú trọng vào công tác đào tạo, tăng cường môi trường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên; chiến lược, định hướng trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các Khoa Viện, Nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động, đáp ứng được nhu cầu của đơn vị tuyển dụng và xã hội.

Thông qua Hội thảo các đơn vị Khoa, Viện trong trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm hướng tới tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.