Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng 08/10/2019, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Bá Long – Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn (QLĐĐ&PTNT) và cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Viện; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị liên quan. Về phía các đại biểu khách mời có đại diện các cơ sở đào tạo, cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quản lý đất đai.

TS. Nguyễn Đình Hải – Phó Viện Trưởng Viện QLĐĐ&PTNT trình bày báo cáo tổng kết kết quả đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Viện giai đoạn 2016-2019

Trong những năm qua, Viện QLĐĐ&PTNT luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngành quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, đa mục tiêu và góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

TS. Nguyễn Bá Long Viện Trưởng Viện QLĐĐ&PTNT trình bày đinh hướng phát triển của Viện

Nhằm phát triển Viện theo hướng tự chủ và hội nhập, lãnh đạo, cán bộ và giảng viên Viện QLĐĐ&PTNT xác định tầm nhìn sẽ trở thành Viện nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông và phát triển nông thôn, là trung tâm kết nối, trao đổi khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Đồng thời phát triển Viện theo định hướng ứng dụng, hướng tới tự chủ, đào tạo ra các kỹ sư, thạc sỹ có năng lực, thích ứng tốt với xu thế của xã hội.

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng cho rằng, để dần hướng tới tự chủ và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội cần tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Viện là các chuyên gia trong từng lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực thì phương thức tổ chức đào tạo cần phải rà soát thay đổi phù hợp đáp ứng được nhu cầu của đơn vị tuyển dụng, tiếp cận các dự án khoa học công nghệ, mở rộng các dịch vụ…

Bà Hà Mỹ Hạnh – Giám đốc nhân sự Công ty Highland trình bày tham luận

Trong phần tham luận, trao đổi tại Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo đã chia sẻ góc nhìn về những yếu tố quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Một số tham luận tại Hội thảo

Trong đó chú trọng vào công tác đào tạo, tăng cường môi trường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên; chiến lược, định hướng trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cao, nông nghiệp hữu cơ; cũng như mong muốn sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo là diễn đàn quan trọng gắn kết giữa đơn vị đào tạo trong Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Qua đây Viện QLĐĐ&PTNT sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm hướng tới tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.