Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ ” năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017

Sáng 05/4/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ ” năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II.

Tham dự cuộc họp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, bà Mihaela Secrieru và ông Nguyễn Thanh Phương – Chuyên gia Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc; ông Vũ Thái Trường – Chuyên gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cùng các chuyên gia; Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Lâm học, Khoa QLTNR&MT, và các giảng viên tham gia tập huấn và giảng dạy.

Chương trình Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệpđược thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II. Sau 1 năm triển khai, Nhà trường đã phối hợp bồi dưỡng được trên 10 giáo viên có năng lực về REDD+, đồng thời tổ chức được 02 khóa đào tạo thí điểm cho 2 lớp Cao học ngành Lâm học và ngành Quản lý tài nguyên rừng với tổng số 45 học viên, tổ chức được 1 hội thảo quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về REDD+ cũng như chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy REDD+ trong các trường đại học. Nội dung khóa học được xây dựng từ 12 chủ đề của bộ tài liệu REDD+ Academy và bổ sung thêm chủ đề xây dựng và thực hiện REDD+ cấp tỉnh (PRAP), cấp xã (SiRAP), gồm phần lý thuyết và học tập thực tế, giúp học viên học hỏi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi REDD+ ở cấp địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Vũ Xuân Thôn – Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các chuyên gia và giảng viên Nhà trường trong việc xây dựng và đưa chương trình lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ 02 ngành Lâm học và Quản lý tài nguyên rừng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, các chuyên gia và Trường Đại học Lâm nghiệp cần tiếp tục phối hợp, xây dựng và phát triển, chia sẻ những nội dung trong chương trình góp phần phổ biến kiến thức về REDD+ cho các cán bộ quản lý và  học viên.

Tại cuộc họp, các chuyên gia và cán bộ, giảng viên Nhà trường đã đưa ra nhiều đề xuất, góp ý về xây dựng kế hoạch chương trình trong năm tiếp theo, các ý kiến tập trung vào hoàn thiện và phát triển bài giảng; nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy; mở rộng đối tượng đào tạo tới các ngành trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhà trường; cập nhật bộ tài liệu REDD+ Academy phiên bản 2.0; xây dựng mạng lưới các trường đại học đào tạo về Biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ học liệu bài giảng REDD+…

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, cán bộ, các chuyên gia, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chương trình UNEP, UNDP đã hỗ trợ Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ” và thí điểm đào tạo 02 ngành Lâm học và Quản lý tài nguyên rừng. Hiện nay Nhà trường đã quyết định chính thức đưa vào giảng dạy môn học về REDD+ vào chương trình đào tạo của 2 ngành này. Qua đây Phó Hiệu trưởng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tư vấn giúp đỡ của lãnh đạo Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, cán bộ, chuyên gia, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Chương trình UNEP, UNDP trong việc phát triển nghiên cứu đào tạo của Nhà trường nói chung và “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ” nói riêng.

Một số hình ảnh cuộc họp

Ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Các chuyên gia, cán bộ trình bày một số nội dung trong chương trình hội thảo

Toàn cảnh hội thảo