Hội nghị Xây dựng và triển khai kế hoạch Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017

Chiều 12/7/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị Xây dựng và triển khai kế hoạch Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo, cán bộ các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan. Về phía khách mời có bà Nguyễn Thị Mai Hữu – Trưởng ban Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Ông Trần Trọng Hưng – Phó Trưởng Ban và cán bộ trong Ban; ông Nguyễn Văn Lân – Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); cán bộ Vụ Tài chính, Bộ NN&PTNT; Lãnh đạo, cán bộ các trường: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Thế Đồi đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2011 đến nay 2016, định hướng kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo của các Trường Đại học/Học viện thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lân – Bộ NN&PTNT đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên của các Trường đại học/Học viện thuộc Bộ. Trong thời gian tới, các trường cần tập trung vào việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đổi mới nội dung, phương pháp dạy môn tiếng Anh trong các trường; nâng cao chất lượng việc tổ chức hoạt động dạy và học ở các trường về dạy, học ngoại ngữ; triển khai các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, qua đó mở rộng quy mô cho những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện Đề án; từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án trong giai đoạn tới.  

Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Thị Mai Hữu – Trưởng ban Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã đưa ra những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ; bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên; kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng các phòng học ngoại ngữ chuyên dụng; phổ cập giáo dục tiếng Anh các cấp học, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà tường gửi lời cảm ơn và mong muồn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong việc xây dựng và thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tại Nhà trường, nâng cao năng lực và phổ cập tiếng anh cho cán bộ giảng viên và sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các Trường thuộc Bộ NN&PTNT nói chung và Trường đại học Lâm nghiệp nói riêng.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2011 đến nay 2016, định hướng kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo

Ông Nguyễn Văn Lân – Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu – Trưởng ban Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phát biểu

Một số ý kiến tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị