Hội nghị xác định lại ranh giới, cắm mốc cố định đất rừng núi Voi

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 về việc triển khai xác định lại ranh giới, cắm mốc cố định bằng cột bê tông tại khu vực rừng thực nghiệm núi Voi của Trường Đại học Lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý, sử dụng. Sáng 24/5/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị xác định ranh giới, mốc giới đất rừng phòng hộ – môi sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý, sử dụng (đất rừng núi Voi 20,6ha) trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và các ban ngành liên quan tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Đình Đua – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Đình Yến – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; ông Phạm Minh Hải – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hồng Thuận – Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai; ông trần Đình Dũng – Chỉ huy trưởng Trường bắn TB4; và các cán bộ phòng ban chức năng của các đơn vị.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chức năng và Ban Quản lý đất đai Trường.

Theo Quyết định số 1732/QĐ-UB ngày 15/10/2003 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và sử dụng (kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U666616 và bản đồ trích lục hiện trạng khu đất núi Voi 206.657,3 m2 tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Tuy nhiên hiện nay cần xác định lại ranh giới, mốc giới của khu đất của Trường Đại học Lâm nghiệp được giao nằm giáp ranh của xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp đọc qua các Quyết định, công văn, văn bản và các cơ sở pháp lý về việc giao đất cho Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và sử dụng, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận cùng tìm ra phương thức xác định ranh giới, địa giới, cũng như thống nhất về ranh giới của Nhà trường với các địa phương và các đơn vị.

Để có cơ sở xác định ranh giới và làm căn cứ cắm mốc cố định đất rừng núi Voi. Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan đã giao cho các phòng ban chức năng thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan để phối hợp tham mưu giải quyết. Qua kiểm tra thực địa xác định ranh giới và đối chiếu với hồ sơ địa giới hành chính tại các vị trí, các đại biểu cho rằng cần ra hiện trường định vị, xác định lại vị trí đất ranh giới của các đơn vị với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan nhằm thống nhất và cắm mốc cố định đảm bảo tính khách quan và chính xác.