Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021

Ngày 18/1, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Tham dự Hội nghị có NGND.GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Cao Quốc An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Ban Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân, Hội sinh viên; trưởng, phó các đơn vị, các bộ môn; Chủ tịch và tổ trưởng công đoàn trực thuộc; viên chức và người lao động Nhà trường (trực tiếp và trực tuyến), cùng các đại biểu CBVC tại điểm cầu Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gia Lai.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Ban Giám hiệu về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, mặc dù còn một số hạn chế, tồn tại, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng nhìn chung Nhà trường đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Nhà trường đã tập trung các nguồn lực, giải pháp, xây dựng và tổ chức đồng bộ các hoạt động tiếp thị, quảng bá và tư vấn tuyển sinh bằng nhiều hoạt động khác nhau. Công tác xúc tiến tuyển sinh được triển khai đến từng đơn vị, từng CBVC. Tuyển sinh 08 NCS (08% chỉ tiêu); 402 học viên cao học, đợt 1 (83.7% chỉ tiêu); tổng số tuyển sinh chính quy toàn trường đạt 1.684 SV (đạt 85.5% % chỉ tiêu KH) trong đó tại Cơ sở chính 1.152 SV (đạt 82,9% KH), PH Đồng Nai: 464 SV (đạt 71,4% KH), PH Gia Lai: 68 SV. Tuyển sinh THPT ở 2 cơ sở đạt 106%, trong đó cơ sở chính: 500 HS, PH Đồng Nai: 400 HS. Kế hoạch đào tạo được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo tốt về cơ bản chất lượng.

Về hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2020, đạt được nhiều thành tích cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiệm vụ cấp Nhà nước 15 đề tài (đạt 133% KH), cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố: 23 đề tài (đạt 95,8% KH), cấp cơ sở 25 đề tài; 05 hợp đồng dịch vụ KHCN, 04 nhiệm vụ khuyến nông – khuyến lâm và 01 Chương trình đào tạo ngắn hạn. Hoạt động NCKH sinh viên đạt nhiều thành tích (Giải 3 NCKH Sinh viên toàn quốc). Các hoạt động Hợp tác quốc tế cũng được triển khai tốt, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Công tác tổ chức, cán bộ phần đa các nhiệm vụ đặt ra đều được chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ. Hoàn thành rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026; Hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ NN&PTNT phê duyệt. Hoàn thành thành lập Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy định về bổ nhiệm cán bộ; Đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc Trường.

Công tác tài chính năm 2021 cơ bản đáp ứng được nhu cầu tài chính đối với các hoạt động của Nhà trường; Công tác xây dựng CSVC triển khai tốt, như dự án Xây dựng Nhà điều hành, sửa chữa nhà K7, Cải tạo Trung tâm Giống và Lâm nghiệp CNC. Nhà trường tiếp tục xúc tiến một số dự án như Dự án ODA về thú y, Dự án Chế biến gỗ…

Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại; nêu ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm 2022 để tạo tính đột phá, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung rà soát Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2022- 2030, đặc biệt tầm nhìn 2050, mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở đó nghiên cứu giải pháp xây dựng lộ trình nâng Trường ĐHLN thành Đại học Lâm nghiệp; (2) Tập trung phát triển công tác đào tạo, đặc biệt công tác tuyển sinh. Trong đào tạo năm 2022 tập trung nhiệm vụ trọng yếu sau: Nâng cao chất lượng đào tạo để tạo danh tiếng VNUF trong tuyển sinh; mở mới các ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội; triệt để rà soát, cương quyết đổi mới chương trình đào tạo để gắn với doanh nghiệp, đào tạo chủ yếu tại doanh nghiệp; tái cấu trúc lại ngành nghề đào tạo bậc đại học và cách bố trí giảng dạy và thay đổi phương pháp giảng dạy; (3) Rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Trường, đặc biệt các đơn vị đào tạo và nghiên cứu. Quyết liệt tái cấu trúc mạnh mẽ cơ cấu tổ chức của Trường theo khối, ngành, gọn nhẹ, linh hoạt đáp ứng yêu cầu tự chủ và hội nhập. Đẩy mạnh vào khâu yếu của Trường, tập trung vào giải quyết khâu yếu nhất của Nhà trường là quản trị đại học. Đánh giá hiệu quả của các văn bản đã ban hành. Tăng cường sự tâm huyết, tính kỉ luật trong công việc của từng CBVC trong Nhà trường nhằm và nâng cao chất lượng đội ngũ. Đưa ra các quy định, quy chế cho phù hợp trong quản lý CBVC của Nhà trường; (4) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và ứng dụng, hợp tác quốc tế, tập trung khai thông các dự án quốc tế, các chương trình KHCN cấp quốc gia. Đưa khởi nghiệp trong cán bộ trẻ, HSSV là hướng chủ đạo để tạo sự quảng bá cho Trường ĐHLN; (5) Tập trung chỉ đạo khai thông các dự án, trọng điểm vào dự án ODA, tăng cường năng lực các phòng thí nghiệm. (6) Xây dựng chiến lược phát triển trọng điểm, tạo điểm nhấn cho 2 Phân hiệu trong năm 2022, đặc biệt: Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển nhiệm vụ NCKH&HTQT tại Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai và nhiệm vụ Xây dựng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyển sinh tại Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia lai; (7) Tập trung xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc theo quy định của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe các báo cáo công tác thi đua; báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học; báo cáo công tác tài chính; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBVC cấp cơ sở; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

ThS. Kiều Trí Đức – Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định và trao danh hiệu Thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, tuyển sinh năm 2021

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận

Th.S Nguyễn Hạnh Tâm – Chủ tịch công đoàn phân hiệu Đồng Nai phát biểu

GS.TS Phạm Văn Chương phát biểu tại hội nghị

GS.TS Trần Văn Chứ đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện kịp thời.

100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị CBVC Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2021 động viên, kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong cả nước./.