Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022

Ngày 09/01/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư, phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức và người lao động của trường tại cơ sở chính, Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gia Lai (trực tuyến).

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng ban nữ công, giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Báo cáo nhấn mạnh những thành tích của Trường đã đạt được trong năm vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: Tập trung đẩy mạnh tuyển sinh, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học và Hợp tác quốc tế; Triển khai thực hiện chiến lược Phát triển trường giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050; Đổi mới công tác quản lý, quản trị, tổ chức, cán bộ; Quản lý tốt tài sản công và đầu tư cơ sở vật chất; Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển NCKH và HTQT tại các Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và giải pháp phát triển nhân lực, tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Gia lai. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải khắc phục trong năm tới.

NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo công tác thi đua năm; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; triển khai bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024; nghe ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu tham dự trình bày về tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong năm học tới.

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

ThS. Đào Duy Phương – Trưởng phòng TCKT, Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.

ThS. Đỗ Mạnh Hùng – BTV Công đoàn Báo cáo công tác thi đua năm 2022 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

PGS.TS. Lê Bảo Thanh – Trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường điều hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và tuyển sinh năm 2022.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu mà nghị quyết hội nghị đề ra. Góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị