Hội nghị viên chức, người lao động Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai năm 2021

Chiều ngày 10/01/2022 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Tới dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) có: NGND.GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHLN; PGS.TS Cao Quốc An – Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường; 2 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Phùng Văn Khoa và PGS.TS Phạm Minh Toại cùng đoàn công tác. Về phía Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai có PGS.TS Bùi Thế Đồi, UV Ban thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN kiêm Giám đốc Phân hiệu; 2 Phó Giám đốc Phân hiệu: TS. Nguyễn Quốc Phương và TS. Ngô Văn Long cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân hiệu. 

Toản cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Thế Đồi – Giám đốc Phân hiệu trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phương hương nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai và Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp.

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN – Giám đốc Phân hiệu trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng Lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

Bản báo cáo đã nêu ra những Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác 2021, nhấn mạnh về công tác tuyển sinh đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng; công tác tổ chức, bộ máy nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động cũng được Phân hiệu quan tâm. Trong đó công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ảnh hưởng sống còn đến sự tồn tại và phát triển của Phân hiệu.

Năm 2021, Phân hiệu đã chủ động xây dựng và triển khai đề án tuyển sinh ngay từ đầu năm; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh các bậc học; triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 cho các lớp chính quy K65, K66 và các lớp K65 liên thông, văn bằng 2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được quan tâm và triển khai, xúc tiến khai thông các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Phân hiệu đã xây dựng quy định về công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch thực hiện các chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở để động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên, viên chức và các em sinh viên tham gia thực hiện.

Phân hiệu đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động; phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026, quy trình làm thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; tổ chức triển khai công tác tổng kết năm học 2020 – 2021; bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức được Lãnh đạo Phân hiệu đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian, kinh phí. Năm 2021, có 9 viên chức, giảng viên được cử đi đào tạo thạc sĩ; gần 20 viên chức tham gia học ngoại ngữ văn bằng 2; 7 viên chức đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và hàng chục giảng viên tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề …Từ đó đã góp phần nâng cao kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức quản lý, giảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh, chủ động xây dựng và triển khai đề án tuyển sinh ngay từ đầu năm; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên; Tiếp tục tìm kiếm và khai thông các hoạt động liên kết đào tạo các ngành, các lĩnh vực trong phạm vi cho phép triển khai tại Phân hiệu. Xúc tiến triển khai thêm các ngành đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội. Xúc tiến, khai thông các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, nhất là cấp địa phương, cấp vùng. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở để khuyến khích các giảng viên, cán bộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…. Hội nghị cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022.

Thay mặt Lãnh đạo Trường đại học Lâm nghiệp, NGND.GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực và thành quả một năm hoạt động trên nhiều mặt trước những biến động vì đại dịch covid 19 của Phân hiệu. Bên cạnh đó, NGND.GS.TS Trần Văn Chứ cũng nêu ra những nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, tầm nhìn chiến lược trong những năm tới của Phân hiệu.

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đơn vị chức năng báo cáo tại Hội nghị:

Ông Phạm Bá Tỏa – Phó trưởng Phòng, phụ trách phòng Kế toán báo cáo công tác Tài chính năm 2021 và dự kiến kế hoạch tài chính 2022:

Ông Lương Ngọc Hải – Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp đã đọc quyết định khen thưởng và trao Bằng khen, giấy khen cho tập thể Phân hiệu và các cá nhân:

PGS.TS Cao Quốc An – Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể, cá nhân của Phân hiệu

PGS.TS Phạm Minh Toại- Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường trao Bằng khen của Công đoàn Bộ NN&PTNT Việt Nam cho TS. Huỳnh Nhân Trí -Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu

PGS.TS Phạm Minh Toại- Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường trao Giấy khen của Công đoàn Trường ĐHLN cho các cá nhân của Phân hiệu.

Sau khi Ban thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị thành công tốt đẹp với sự nhất trí và quyết tâm cao của toàn thể Đại biểu tham gia Hội nghị.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Tác giả: Ngô Thị Thanh Vân 

Nguồn: http://vnuf3.edu.vn/tin/124-hoi-nghi-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2021.html