Hội nghị về triển khai công tác thi đua theo Cụm khối các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua khối trường năm học 2012-2013 và công văn số 377/CĐN ngày 28/8/2012 của Công đoàn Ngành về việc khảo sát nắm tình hình hoạt động của cụm, khối thi đua, ngày 26/9/2012 Hội nghị khảo sát nắm tình hình triển khai công tác thi đua…

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua khối trường năm học 2012-2013 và công văn số 377/CĐN ngày 28/8/2012 của Công đoàn Ngành về việc khảo sát nắm tình hình hoạt động của cụm, khối thi đua, ngày 26/9/2012 Hội nghị khảo sát nắm tình hình triển khai công tác thi đua theo Cụm năm học 2012-2013 được tổ chức tại Trường Đại học Lâm nghiệp và thành công tốt đẹp.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công đoàn NN&PTNT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và các đồng chí là Trưởng, phó các Ban của Công đoàn Ngành; Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp với tư cách là Trưởng cụm khối thi đua có đồng chí Trần Văn Chứ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng tới dự, tham dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị thành viên trong Cụm là các đồng chí là Chủ tịch/Phó chủ tịch công đoàn trường thành viên trong Cụm.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả triển khai công tác thi đua theo Cụm khối các trường năm học 2012-2013 của đồng chí Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn trường ĐHLN – Cụm trưởng Cụm thi đua khối trường, ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của lãnh đạo Công đoàn Ngành và các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Trường ĐHLN, các đồng chí Chủ tịch/Phó chủ tịch các trường thành viên trong Cụm thi đua, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung như sau:

– Đề nghị Công đoàn Ngành bổ nhiệm 03 Phó Cụm trưởng;

– Thống nhất về thời gian tổ chức họp sơ kết, tổng kết hoạt động của Cụm thi đua;

– Góp ý, bổ sung các bản dự thảo về quy chế, hướng dẫn, tiêu chí chấm điểm và một số nội dung hoạt động khác của Cụm thi đua khối trường năm học 2012-2013.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngành đã nhận xét và có kết luận tại Hội nghị, trong đó khẳng định công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 theo Cụm khối các trường đã được đơn vị Cụm trưởng chuẩn bị rất chu đáo; các nội dung trong quy chế, tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua của Cụm đã được xây dựng tương đối chi tiết, cụ thể để các đơn vị thành viên triển khai; đồng chí cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới hoạt động, công tác bình xét thi đua của Cụm khối các trường năm học 2012-2013 sẽ thực hiện tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên và phong trào thi đua của Ngành nói chung./.

                                                                                                                          Đỗ Mạnh Hùng

                                                                                                                    Văn phòng Công đoàn