Hội nghị tuyển sinh năm 2024 – Chiến lược và giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng ngày 30/01/2024, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2024, hội nghị đầu tiên và được đánh giá là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Nhà trường dưới sự chủ trì của GS.TS.NGƯT. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng. Tham gia Hội nghị có PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường và cán bộ Tổ tư vấn tuyển sinh của Nhà trường; Tổ trưởng và Tổ phó các tổ công tác.

GS.TS.NGƯT Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS. Hà Văn Huân – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả công tác tuyển sinh đại học năm 2023 và đề xuất các giải pháp triển khai năm 2024

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – Trưởng Phòng Đào tạo sau Đại học báo cáo kết quả tuyển sinh sau đại học và phương hướng tuyển sinh năm 2024

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Với 11 ý kiến tham luận bằng văn bản của các đơn vị, 14 ý kiến tham luận trực tiếp của các đại biểu tham dự hội nghị, Hội nghị đã đánh giá và khẳng định mục tiêu chiến lược trong công tác tuyển sinh của Nhà trường; ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của từng đơn vị, từng viên chức, người lao động trong công tác tuyển sinh các bậc, hệ năm 2023. Để ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác tuyển sinh Trường Đại học Lâm nghiệp đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Nhà trường khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2023

PGS.TS Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Kết luận Hội nghị, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đã đưa ra 3 nhóm giải pháp cơ bản, gồm: (1) Tiếp tục thúc đẩy công tác truyền thông và xúc tiến tuyển sinh, cọi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, từng đơn vị và cán bộ viên chức, hoạt động cụ thể bao gồm truyền thông thông trực tiếp thông qua mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp tại các tỉnh, các trường trung học phổ thông…và truyền thông gián tiếp. (2) Rà soát điều chỉnh cơ chế tuyển sinh theo hướng xúc tiến sự tham gia của viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp. (3) Tổ chức tốt việc rà soát chương trình đào tạo; mở mới các ngành học; liên kết đào tạo quốc tế ở một số ngành học. (3) Đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phục vụ người học. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học – Hai phòng đầu mối trong công tác tuyển sinh của Nhà trường; giao nhiệm vụ vụ thể cho từng khoa/viện và cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh của Nhà trường trong năm 2024.

Dưới đây là hình ảnh Lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai phát biểu

PGS.TS. Lê Xuân Trường – Trưởng Khoa Lâm học phát biểu

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh phát biểu

TS. Nguyễn Bá Long – Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn phát biểu

ThS. Lê Khánh Toàn – Hiệu trưởng trường THPT Lâm nghiệp phát biểu

ThS. Nguyễn Đình Hải – Phó Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn phát biểu

TS. Nguyễn Trọng Cương – Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp phát biểu

Bài viết: Phòng Đào tạo