Hội nghị trực tuyến Hiệu trưởng các Trường Đại học Lâm nghiệp khu vực Đông Nam Á

Ngày 22/10/2020 Trường Đại học Lâm nghiệp tham gia Diễn đàn Trực tuyến của Hiệu trưởng các trường đại học về Hợp tác Giáo dục khu vực Lancang – Mekong năm 2020

Tại buổi họp, Phía trường ĐHLN có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng nhà trường và Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế.

Tại buổi họp trực tuyến của diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học đào tạo về Lâm nghiệp ở Đông Nam Á, Canada và Trung Quốc về Hợp tác Giáo dục trong khu vực Lancang – Mekong, các bên đã thảo luận về vai trò của giáo dục lâm nghiệp cũng như thảo luận các cơ hội nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa các nước trong khu vực hướng tới “Văn minh sinh thái”, xây dựng một xã hội khá giả toàn diện.

Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp có bài trình bày về thực trạng Lâm nghiệp Việt Nam và đề xuất một số sáng kiến về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và các trường trong khu vực.