Hội nghị triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2024

Ngày 29 tháng 2 năm 2024 tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2024.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Cao Quốc An – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các các đơn vị trực thuộc trường; Trưởng phó các Bộ môn, trung tâm và tương đương; Các Giảng viên, nhà khoa học có học vị Tiến sĩ trở lên; Người hướng dẫn khoa học các nhóm sinh viên năm học 2023-2024; Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp thực hiện năm 2023-2024.

GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Điển nhấn mạnh: Trong năm 2023, Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi các kế hoạch về hoạt động KHCN đề ra. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của hoạt động KHCN trong sự phát triển chung của Nhà trường. Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng: KH&CN, TCKT, QLĐT và các phòng, ban, khoa, viện khác có liên quan … đã thúc đẩy, hỗ trợ triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN đề ra trong năm 2023. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động KHCN của Nhà trường trong năm 2024, GS.TS. Phạm Văn Điển yêu cầu Hội nghị tập chung thảo luận và đóng góp ý kiến cho các vấn đề còn tồn tại: hoàn thiện quy chế KHCN cùng quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm KHCN, thực hiện nguyên tắc thầy và trò cùng nghiên cứu, cơ chế cách thức hoạt động KHCN của các đơn vị cấp 3 đồng thời chỉ ra nhưng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Sau phần phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng, Hội nghị đã nghe 04 Báo cáo:

PGS.TS Vũ Huy Đại – Trưởng phòng KH&CN báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2023; kế hoạch triển khai năm 2024 và báo cáo quá trình rà soát, cập nhật mới, hoàn thiện Dự thảo quy chế KH&CN.

ThS. Nguyễn Thị Nam Anh – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo về Công tác tài chính, các quy định tài chính trong hoạt động KH&CN cho các nhiệm vụ KHCN năm 2024

ThS. Lê Vũ Thanh – Phó trưởng phòng QLĐT báo cáo về công tác quản lý, mua sắm vật tư cho các nhiệm vụ KH&CN.

Các báo cáo đã thể hiện rõ các kết quả đã đạt được trong hoạt động về KHCN cụ thể:

Đối với Hoạt động KHCN: Năm 2023, Nhà trường đã triển khai 122 đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 14 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 32 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ và tương đương; 07 đề tài/dự án hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; 69 hợp đồng dịch vụ tư vấn; 80 đề tài KHCN cấp Nhà trường; trong đó phân hiệu Đồng Nai có 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh và 38 đề tài cấp trường; phân hiệu Gia Lai có 01 đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp Trường. Số lượng đề tài dự án, hợp đồng dịch vụ cấp tỉnh trở lên được phê duyệt mới là 21 nhiệm vụ. Nhìn chung các nhiệm vụ KHCN tổ chức triển khai và thực hiện luôn đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch theo hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt tăng cả số lượng và chất lượng.

 Các hoạt động NCKH của cán bộ giảng viên Nhà trường ngày càng phong phú, đa dạng. Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên toàn trường nói chung cũng như số giờ NCKH của từng Khoa/Viện nói riêng tăng lên nhanh chóng trong năm học 2022-2023. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên hoàn thành định mức giờ NCKH đạt gần 97%, trong đó có tỷ lệ không nhỏ các giảng viên thừa giờ NCKH. Số giờ NCKH trung bình của các bộ, giảng viên các khoa, viện cao hơn gấp 2,4 lần so với định mức.

Hoạt động NCKH sinh viên có 02 đề tài đạt giải nhì, 01 đề tài đạt giải khuyến khích cuộc thi “NCKH sinh viên Quốc gia” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; có 01 đề tài sinh viên tham gia và đạt giải Ba Giải thưởng cuộc thi NCKH Ereka. Năm 2023 Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị tổng kết KHCN sinh viên năm học 2022-2023 và Hội nghị tập huấn ”Hướng dẫn Sinh viên NCKH và xây dựng dự án Khởi nghiệp năm học 2023-2024”.

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 trong hoạt động KHCN đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra tại Báo cáo Hội nghị CBCNVC năm 2023, trong đó chú trọng một số các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Đối với hoạt động KHCN: Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KHCN các cấp; Đẩy mạnh chuyển giao TBKT; đẩy mạnh khai thông các chương trình, dự án, đề tài; Đưa KHCN và ĐMST trong cán bộ trẻ, HSSV là hướng chủ đạo để nâng thương hiệu và góp phần quảng bá cho Trường ĐHLN; Tăng cường công tác Sở hữu trí tuệ; Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành, nhóm nghiên cứu mạnh; Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các địa phương, tổ chức, công ty; Tổng kết các công trình KHCN có chất lượng cao phục vụ cho kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp; Rà soát, cập nhật mới và hoàn thiện Quy chế quản lý KHCN. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KHCN của Trường ĐHLN, công tác đấu thầu mua sắm trong thực hiện các đề tài, dự án KHCN, Công bố kết quả nghiên cứu, sự gắn kết giữa KHCN với công tác đào tạo, cập nhập và hoàn thiện các quy định, quy chế của Nhà trường trong hoạt động KHCN, xem xét lại định mức giờ giảng dạy và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ, thúc đẩy sự tham gia của cán bộ, giảng viên trong hoạt động KHCN,…. Hội nghị đã thu được nhiều ý kiến, thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động KHCN cả chiều rộng và chiều sâu, cả về số lượng và chất lượng đối với các hoạt động trong năm kế hoạch 2024 và các năm tiếp theo.

Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến để triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2024

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Nguồn: Phòng KH&CN