Hội nghị Triển khai công tác xác định ranh giới và cắm mốc đất núi Luốt – Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 18/12/2015, Trường đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xác định ranh giới và cắm mốc đất núi Luốt – Trường Đại học Lâm nghiệp. Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng, ban liên quan; Tổ công tác triển khai cắm mốc ranh giới núi Luốt của Nhà trường cùng Lãnh đạo, địa chính, an ninh, trưởng thôn của xã Hòa Sơn – Lương Sơn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến ranh giới núi Luốt.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phạm Văn Chương cho biết: Hiện nay núi Luốt Trường Đại học Lâm nghiệp có diện tích khoảng 100ha. Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ, sử dụng đất núi Luốt luôn được Nhà trường quan tâm chú trọng, đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực. Thông qua Hội nghị, GS.TS Phạm Văn Chương mong muốn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, kết hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác địa giới hành chính đạt hiệu quả tốt nhất.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận từ phía các cơ quan, đơn vị có liên quan về xác định, lập bổ sung mốc ranh giới ngoài thực địa, trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho các đơn vị giáp ranh và dân cư; xác định điều chỉnh ranh giới và diện tích đất núi Luốt theo địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và Thành phố Hà Nội; phối hợp với chính quyền địa phương xác định ranh giới để thu hồi đất lấn chiếm…

Hội nghị đã đi đến thống nhất, đồng thuận một số vấn đề về xác định ranh giới và cắm mốc địa giới, qua đó xác định ranh giới đất không tranh chấp và đất chồng lấn, đất tranh chấp; Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ lên kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị tư vấn, có chức năng chuyên môn kỹ thuật xác lập kế hoạch làm việc cụ thể với từng đơn vị, cơ quan có liên quan về địa giới hành chính.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

Ông Nguyễn Quang Giáp – Phó trưởng Phòng Quản trị Thiết bị trình bày khái quát về lịch sử hình thành và hiện trạng ranh giới núi Luốt

Một số ý kiến đóng góp về các vấn đề địa giới hành chính