Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Đề án đổi mới giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều 13/9/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Đề án đổi mới giảng dạy môn Tiếng Anh tại Nhà trường và đề xuất các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo các đơn vị liên quan; thành viên Ban xây dựng Đề án đổi mới giảng dạy môn tiếng Anh; giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa KT & QTKD.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết một năm thực hiện Đề án đổi mới giảng dạy môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Lâm nghiệp; Ông Trần Đình Cát – Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ báo cáo sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện đề án đổi mới giảng dạy và đánh giá tiếng Anh theo bốn kỹ năng; ThS. Trần Việt Hồng – Trưởng phòng KT&ĐBCL báo cáo đánh giá công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong quá trình triển khai đề án.

Theo các báo cáo, sau 1 năm được triển khai từ khóa K60, Đề án đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng và kết quả học tập tiếng Anh của sinh viên K60. Bộ môn Ngoại ngữ đã giảng dạy 39 lớp học phần tiếng Anh dành cho sinh viên khóa 60 với tổng số giờ giảng 2.526 giờ; tổ chức thi thực hiện đánh giá đủ 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết và được chấm điểm theo khung điểm thống nhất theo các tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; số sinh viên xếp loại đạt sau 2 học phần xấp xỉ 80% tăng hơn so với các năm trước.

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý và đề xuất điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo giảng dạy môn tiếng Anh tại Nhà trường.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh việc thực hiện Đề án đổi mới giảng dạy môn tiếng Anh là hết sức cần thiết đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên. Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện giảng dạy theo phương pháp tích cực; tăng cường các hoạt động học tập ngoại khóa cho sinh viên; bố trí thời khóa biểu, lớp học hợp lý cho sinh viên; trang bị thêm cơ sở vật chất; áp dụng các phương pháp đánh giá lớp học… tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ nói riêng và chất lượng đào tạo chung của Nhà trường.

 Hình ảnh hội nghị