Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn NN & PTNT Việt Nam

Ngày 06/8/2016, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, bình xét thi đua khen thưởng năm học 2015-2016 và ký kết Giao ước thi đua năm học 2016-2017.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ NN & PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, là trưởng, phó các ban, phó chánh văn phòng trực thuộc Công đoàn NN & PTNT Việt Nam, cùng toàn thể các đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ tịch, phó chủ tịch, các đồng chí phụ trách thi đua, cán bộ công đoàn chuyên trách của 33 đơn vị thành viên. Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức có GS. TS. Trần Văn Chứ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu chào mừng quý vị đại biểu về dự Hội nghị được tổ chức tại Cơ sở 2, đồng thời giới thiệu những nét cơ bản về Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung và Cơ sở 2 nói riêng, nhấn mạnh những kết quả đạt được của Nhà trường trong những năm vừa qua trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ… trong đó đã khẳng định Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường đã làm tốt công tác tổ chức phong trào thi đua.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động và công tác thi đua của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN & PTNT Việt Nam năm học 2015-2016. Báo cáo đã khẳng định kết quả hoạt động công đoàn các đơn vị thành viên đã có nhiều đổi mới so với năm học 2014-2015, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong mỗi đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua. Báo cáo tiếp tục khẳng định những ưu điểm trong hoạt động khối, cụm thi đua có tác dụng tích cực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở mỗi đơn vị, thúc đẩy từng CNVC, LĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, từ đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Năm học 2015-2016, Khối đã tổ chức tốt công tác kiểm tra chéo tại mỗi cụm.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đạt – Ủy viên BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn NN&PTNT Việt Nam thay mặt lãnh đạo Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đánh giá cao những thành tích trong hoạt động và phong trào thi đua của Khối thi đua. Yêu cầu khối, cụm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và thực hiện tốt những nội dung trong Giao ước thi đua năm học 2016-2017.

Hội nghị đã tổ chức bình xét đơn vị dẫn đầu, đơn vị xuất sắc năm học 2015-2016; bầu đơn vị trưởng khối, phó trưởng khối, trưởng cụm và phó trưởng cụm năm học 2016-2017.

Các thành viên trong Khối đã ký cam kết Giao ước thi đua năm học 2016-2017, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

– 100% đơn vị thành viên trong Khối có xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn và người đứng đầu đơn vị.

– Có 95% trở lên số người lao động gia nhập công đoàn.

– Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

– 100% đơn vị trong Khối tham gia và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

– 100% đơn vị thành viên trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao; CNVC, LĐ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

– Có 100% cán bộ công đoàn hàng năm đều được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

– Một số chỉ tiêu về công tác thi đua: Có trên 90% trong tổng số CNVC, LĐ trong mỗi đơn vị đạt danh hiệu LĐTT trong đó số người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua chiếm từ 15-20%; phấn đấu 90-95% tổng số CNVC, LĐ đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

– Tham gia, giám sát và quản lý cùng chuyên môn để không có đơn vị thành viên nào nợ BHXH… đối với người lao động; 100% đơn vị hoàn thành việc trích nộp kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên theo quy định.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

PGS.TS Trần Quang Bảo đại diện đơn vị đăng cai phát biểu

Đại diện đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ký giao ước thi đua

PGS.TS Nguyễn Văn Quân thông qua nghị quyết của Hội nghị

Đại biểu Hội nghị chụp ảnh lưu niệm