Hội nghị tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Ngày 22/05/2013 tại hội trường C trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội nghị tổng kết Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Đến tham dự hội nghị có ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng cùng Trưởng, Phó các Phòng, Ban và các Khoa trực thuộc Nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong phần mở đầu các đại biểu đã nghe ông Phạm Minh Toại, Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013. Báo cáo nêu rõ, năm học 2012-2013 Nhà trường vẫn tiếp tục lộ trình thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2006-2020 theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành học và lĩnh vực đào tạo theo nhu cầu của xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển của Ngành và sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.

Trong năm học 2012-2013 bên cạnh số sinh viên đã tốt nghiệp, đây cũng là năm đầu tiên có sinh viên theo học Văn bằng 2 ở các ngành khác nhau trong Nhà trường và sẽ tốt nghiệp cuối tháng 5 năm 2013.

Trong năm học 2012-2013 bên cạnh việc tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo tín chỉ, Nhà trường tiếp tục chú trọng bổ sung hệ thống giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo.

Mạc dù còn nhiểu khó khăn, thách thức, nhưng bằng những nỗ lực của toàn thể CBNV, công tác đào tạo của Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch của năm cũng như thực hiện tốt chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường trong kết luận Hội nghị đào tạo được tổ chức vào tháng 5 năm 2012.

ông Phạm Minh Toại, Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Tiếp theo phần trình bày báo cáo tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo của: Ông Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; Ông Trần Việt Hồng, Trưởng phòng Khảo thí & BĐCL trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013 và kế hoạch năm học 2013-2014; Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban PTDTNT trình bày báo cáo công tác đào tạo PTDTNT năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ đào tạo năm 2013-2014; Ông Phùng Văn Khoa, Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học trình bày báo cáo công tác đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ đào tạo Sau đại học năm 2013-2014.

Ông Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014

Ông Trần Việt Hồng Trưởng phòng Khảo thí & BĐCL trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác KT&ĐBCL năm học 2012-2013 và kế hoạch năm 2013-2014

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban PTDTNT trình bày b/c công tác đào tạo PTDTNT năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ đào tạo năm 2013-2014

Ông Phùng Văn Khoa, Phó CN Khoa SĐH trình bày b/c công tác đào tạo SĐH năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ đào tạo SĐH năm 2013-2014.

Sau giờ nghỉ giải lao hội nghị tiếp tục làm việc và thật sự sôi động với những tham luận, ý kiến đánh giá  với mục đích hoàn thiện tốt hơn nữa công tác đào tạo của Nhà trường thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h30′ cùng ngày.