Hội nghị tổng kết hoạt động văn thể năm 2013

Ngày 07/01/2014, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thể năm 2013. PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Văn thể chủ trì Hội nghị.

Thành phần dự Hội nghị gồm: Các thành viên Ban Văn thể, Tiểu ban Văn nghệ, Tiểu ban Thể thao; đại diện lãnh đạo các khoa, Viện CNSHLN, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

Trong năm 2013, công tác văn thể tiếp tục được lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị quan tâm, kịp thời chỉ đạo, động viên phong trào; hoạt động văn thể đã đạt được những kết quả nhất định và đem lại niềm vui, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các đơn vị trong toàn trường, góp phần nâng cao kỹ năng, tạo điều kiện giao lưu, gần gũi giữa các thầy cô giáo và HSSV trong trường, qua đó nâng cao hiệu quả công tác, học tập trong toàn trường.

PGS.TS. Phạm Văn Chương đã đánh giá kết quả hoạt động văn thể của trường trong năm 2013. Hoạt động văn nghệ, thể thao của trường diễn ra sôi nổi với số lượng sinh viên tham gia chiếm tỉ lệ khá cao, xấp xỉ 30% tổng số sinh viên toàn trường. Các hoạt động đã đi vào nề nếp và được tổ chức thường niên như bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, bơi lội…Các tiểu ban: Văn nghệ và Thể thao đã xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, tham gia và đạt giải cao tại các hội thi do Bộ, ngành, đoàn thể, ở Trung ương và địa phương tổ chức, đồng thời phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Hội nghị cũng đã đưa ra định hướng, nhiệm vụ công tác văn thể năm 2014 nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chương trình hóa, kế hoạch hóa các hoạt động văn thể, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Toàn cảnh Hội nghị