Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023; Nhà trường thông báo tổ chức “Hội nghị Tổng kết Nghiên cứu khoa học sinh viên và Đổi mới sáng tạo năm học 2022 – 2023”, thông tin như sau:

  • Thời gian: 7h30, ngày 24 tháng 5 năm 2023
  • Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.
  • Thành phần tham dự:

+ Trong trường: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH&CN, CT-CTSV, TCCB, Đào tạo, TC-KT, QTTB, KT&DBCL, HCTH, Thư viện, Lãnh đạo và Thư ký tổng hợp các Khoa/Viện đào tạo, Trường THPT Lâm nghiệp; Trưởng/ Phó các Bộ môn/ Trung tâm thuộc các Khoa/ Viện; Ban chấp hành Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường; Cố vấn học tập, Giảng viên hướng dẫn các nhóm sinh viên NCKH và Khởi nghiệp.

+ Khách mời ngoài trường: Các doanh nghiệp.

+ Thành phần sinh viên được triệu tập:

  • Các sinh viên tham gia thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2022 – 2023 (theo Quyết định 2319/DHLN-KHCN ngày 12/10/2022).
  • Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên.
  • Thành viên các Câu lạc bộ sinh viên Trường;
  • Lớp trưởng, Bí thư các lớp học sinh Trường THPT Lâm nghiệp.
  • Ngoài thành phần triệu tập như trên, Nhà trường khuyến khích sự tham gia của sinh viên, học sinh toàn trường.