Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học sinh viên năm học 2015-2016

Tối 24/5/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học sinh viên lần thứ 24 năm học 2015-2016”.

Tới dự Hội nghị có: GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu Trưởng; Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị trong Trường; sinh viên thuộc các nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đông đảo sinh viên trong toàn trường.

Hoạt động khoa học sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và Nghiên cứu khoa học (NCKH) của Nhà trường, qua đó giúp người học hình thành tư duy và phương pháp nghiên cứu, tạo nên một môi trường học tập, nghiên cứu lành mạnh cũng như giúp định hướng tương lai cho sinh viên. Trong năm học 2015–2016, Nhà trường đã thực hiện 220 công trình NCKH ở tất cả các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, 705 sinh viên tham gia, 117 lượt giảng viên tham gia hướng dẫn, so với năm học 2014 – 2015 số lượng công trình NCKH tăng 46,6% và số lượng sinh viên tham gia tăng 60,5%. Với những kết quả đạt được, Trường Đại học Lâm nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ đánh giá là 1 trong 20 trường có hoạt động NCKH sinh viên đạt thành tích tốt trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Chương đánh giá cao các hoạt động NCKH của sinh viên trong toàn trường đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục phát động phong trào NCKH sinh viên trong toàn trường, phổ biến các quy định, loại hình NCKH để sinh viên tham gia chủ động và tích cực; xác lập kế hoạch, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, qua đó tạo ra những hướng nghiên cứu mới, thiết thực, có tính ứng dụng cao; lựa chọn những những công trình NCKH tiêu biểu để tham dự trong Hội nghị Khoa học tuổi trẻ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc sẽ được tổ chức tại Nhà trường trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 03 báo cáo công trình NCKH sinh viên điển hình và 02  tham luận khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và những ý kiến trao đổi thảo luận rất thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án KH&CN, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Nhân dịp này, Nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là cán bộ, giảng viên và  nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015- 2016.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng KHCN&HTQT đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Đại diện 03 nhóm báo cáo công trình NCKH sinh viên điển hình

Một số ý kiến và tham luận

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là cán bộ, giảng viên và  nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016.

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng KHCN&HTQT đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017