Hội nghị tổng kết công tác xây dựng địa bàn an toàn Xuân – Hòa 2016

Chiều 27/12/2016, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng địa bàn an toàn Xuân – Hòa 2016.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Thái – Phó chính trị Sư đoàn 308, đại diện Cụm Chương – Quốc – Lương; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Lữ đoàn xe tăng 201, đại diện đơn vị trưởng tiểu cụm Xuân – Hòa; GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; cùng các  đồng chí đại biểu thành viên của tiểu cụm địa bàn an toàn Xuân Hòa, đại diện cho cơ quan, đơn vị, nhà trường và địa phương trên địa bàn huyện Chương Mỹ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị trưởng tiểu cụm đọc báo cáo tổng kết kết quả công tác xây dựng địa bàn an toàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp có hiệu quả của các thành viên trong tiểu cụm, nhìn chung công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã được thực hiện tốt. Tiểu cụm đã triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân, học sinh, sinh viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các đơn vị được chú trọng qua đó nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Thực hiện tốt việc phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến anh ninh trật tự; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao giao lưu tạo sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, chung tay xây dựng tiểu cụm địa bàn Xuân – Hòa ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đã nghe các tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị về tình hình an ninh trên địa bàn Xuân – Hòa và đưa ra những giải pháp, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh địa bàn trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: Trong năm 2017, các đơn vị trong tiểu cụm tiếp tục duy trì phát huy những thành tích đã đạt được và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác, phát giác các loại tội phạm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, phối hợp của các cấp chính quyền, các đơn vị có liên quan trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiểu cụm.

Hội nghị cũng đã trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân và đơn vị đạt thành thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tiểu cụm địa bàn an toàn năm 2016.

Hình ảnh Hội nghị

Trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân và đơn vị đạt thành thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tiểu cụm địa bàn an toàn năm 2016