Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016

Chiều 11/10/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và định hướng kế hoạch tuyển sinh năm 2017.

Tham dự Hội nghị có: GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, lao động hợp đồng.

Thay mặt đoàn chủ tịch, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã quán triệt các nội dung trong Hội nghị và nhấn mạnh công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường.

Hội nghị đã nghe các báo cáo của Phòng Đào tạo, Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm và thảo luận, đóng góp ý kiến để khắc phục một số hạn chế trong công tác tuyển sinh năm 2016 và đề xuất các giải pháp cụ thể tiến tới xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2017.

Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự. Trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2017, toàn trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng sinh viên ra trường; đẩy mạnh công tác tuyển sinh cả hệ đại học, cao đẳng chính quy và sau đại học; tập trung tuyển sinh các ngành đào tạo chất lượng cao; triển khai kế hoạch tuyển sinh cho từng đơn vị trong trường; triển khai phương án quảng bá, tư vấn tiếp thị tuyển sinh; thay đổi phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh quy mô, phát triển ngành nghề. Các đơn vị trong trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh trong năm 2017.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tại Hội nghị

TS. Lê Ngọc Hoàn – Trưởng ban XTTS&TVVL báo cáo tại Hội nghị

Một số ý kiến tại Hội nghị