Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh 2019 và đề xuất một số giải pháp chiến lược tuyển sinh giai đoạn 2020-2025

Sáng 22/11/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh 2019 và đề xuất một số giải pháp chiến lược tuyển sinh giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các dơn vị; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; các nhà khoa học; Tổ trưởng và Tổ phó các tổ công tác.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe PGS.TS. Phạm Minh Toại – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo một số kết quả chính về công tác tuyển sinh năm 2019 và đề xuất các giải pháp từ chiến lược và cụ thể liên quan đến tuyển sinh hệ Trung học phổ thông, Đại học và Sau đại học giai đoạn 2020-2025 của Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo

Theo báo cáo, trong năm học vừa qua công tác xúc tiến tuyển sinh đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị Khoa/Viện và cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Nhà trường đã huy động rất nhiều nguồn lực và các giải pháp tăng cường công tác xúc tiến tuyển sinh và truyền thông ở cả 03 hệ đào tạo Trung học phổ thông, Đại học và Sau đại học nhằm đưa thông tin rộng rãi đến người học và xã hội để thu hút người học, quảng bá hình ảnh Nhà trường thông qua: Các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, báo đài, Website; Xây dựng cổng thông tin tuyển sinh online; Ký kết hợp tác với các trường THPT trọng điểm với các nội dung về tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo, tham quan hướng nghiệp, trao học bổng hỗ trợ cho các em học sinh…

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo phân tích đánh giá và tham luận của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các cá nhân về công tác tuyển sinh năm 2019, nhằm làm rõ những yếu tố cơ bản tác động đến công tác tuyển sinh, đưa ra ý kiến và đề xuất về những giải pháp khả thi có thể áp dụng trong kỳ tuyển sinh những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Hội nghị kết thúc với nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết được lãnh đạo Nhà trường ghi nhận và sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Trần Văn Chứ đã phát biểu bế mạc Hội nghị và nhấn mạnh: Công tác tuyển sinh là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong thời gian tới, để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh những năm tiếp theo, Nhà trường cần rà soát chiến lược, xác định rõ tầm nhìn xứ mệnh; cơ cấu tổ chức ngành nghề theo hướng tự chủ và hội nhập; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cải tiến, rà soát chương trình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp theo định hướng thực hành và ứng dụng; triển khai phương án truyền thông tuyển sinh; tập trung nâng cao chất lượng cử nhân, kỹ sư khi ra trường đáp ứng được nhu cầu của xã hội… Các đơn vị trong trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh trong các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị