Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 các tỉnh khu vực phía Bắc

Sáng 12/12/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 các tỉnh khu vực phía Bắc.

Tham dự Hội nghị có ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Quốc Trị – Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; ông Cao Chí Công – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp; Văn phòng BCĐNN về CTMTPTLNBV giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Viện điều tra quy hoạch rừng; Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong trường.

Hội nghị được tổ chức với mục đích tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2019, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong hoạt động lâm nghiệp, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2020; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

Tại Hội nghị, ông Cao Chí Công – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp trình bày báo cáo tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 các tỉnh khu vực phía Bắc.

Ông Cao Chí Công – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo, khu vực phía Bắc bao gồm 31 tỉnh, thành (04 tỉnh vùng Tây Bắc, 13 tỉnh vùng Đông Bắc, 08 tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng và 06 tỉnh vừng Bắc Trung Bộ), có diện tích tự nhiên là 16,78 triệu ha, chiếm 50,7% diện tích toàn quốc; với tổng diện tích có rừng là 8.793.961 ha, chiếm 60,78% diện tích rừng cả nước, độ che phủ đạt 49,84%, trong đó: rừng tự nhiên 6.152.956 ha, rừng trồng 2.641.005 ha.

Trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, các tỉnh khu vực phía Bắc đã quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đạt được nhiều kết quả tích cực về các mặt: Về cơ bản, nhiệm vụ phát triển rừng các tỉnh phía Bắc đã hoàn thành, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như trồng rừng tập trung, chăm sóc rừng…; Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Hệ thống văn bản quy phạm, pháp luật, các cơ chế, chính sách được hoàn thiện hơn; Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chú trọng; Lực lượng kiểm lâm đã xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tăng cường địa bàn…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan chủ quan, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại như: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và người dân trong công tác bảo vệ rừng còn hạn chế; Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật; Cơ chế chia sẻ lợi ích từ sử dụng môi trường rừng còn chậm; Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan lâm nghiệp còn chậm; Kết quả cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn thấp…

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Theo GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: theo góc độ nhà khoa học nhìn nhận trong những năm qua, ngành lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu rất lớn về kim nghạch xuất khẩu, công tác phát triển và bảo vệ rừng được thực hiện rất tốt, tỉ lệ che phủ rừng và diện tích rừng trồng lớn… Theo GS.TS. Trần Văn Chứ để ngành lâm nghiệp và chế biến gỗ phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm tới cần tiếp tục đẩy nhanh diện tích nhiều vùng nguyên liệu theo hướng chứng chỉ rừng; Phát triển và triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ cao vào trong lâm nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực; Mở rộng thị trường trên thế giới; Đồng thời nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp trong phát triển ngành lâm nghiệp những năm tiếp theo.

Với các kết quả đạt được, thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hà Công Tuấn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ngành lâm nghiệp các tỉnh phía Bắc: ngành lâm nghiệp nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, tạo ra dấu ấn của Ngành trong nền kinh tế Quốc dân.

Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, để phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, Tổng cục Lâm nghiệp và các địa phương cần khắc phục những tồn tại và tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động rà soát xây dựng kế hoạch triển khai mang tính chiến lược; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; giữ tốc độ tăng trưởng của ngành đáp ứng được ưu cầu của thị trường. Các công tác phòng cháy chữa cháy, chống chặt phá rừng, thực thi pháp luật, triển khai ứng dụng công nghệ trong lâm nghiệp, các dịch vụ môi trường rừng… cần được quan tâm và triển khai hiệu quả, góp phần phát triển bền vững ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Trị – Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu bế mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Một số hình ảnh tham luận của đại diện các đơn vị quản lý Lâm nghiệp các tỉnh: