Hội nghị tổ chức đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan và cấp phó

Sáng 06/01/2015, tại Phòng họp C, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan và cấp phó với sự tham gia của Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường.

Hội nghị đã lần lượt được nghe bốn đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác năm 2014. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, góp ý về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Giám hiệu. Các đồng chí trong Ban Giám hiệu, tuy mỗi đồng chí thực hiện các mảng nhiệm vụ khác nhau, song năm qua đã phát huy tốt sức mạnh của toàn thể CBVC Nhà trường, thực hiện những quyết sách theo Chiến lược phát triển Trường, xây dựng trường Đại học Lâm nghiệp vững mạnh về mọi mặt, có uy tín trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh tiêu biểu

PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

Một số ý kiến đóng góp cho Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị