Hội nghị tập huấn về REDD+

Trong hai ngày 09/9 và12/9/2013, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức tập huấn cho các cán bộ công chức, viên chức ngành lâm nghiệp của thành phố Hà Nội về REDD+ (Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng ở những quốc gia đang phát triển).

Tham dự buổi lễ khai mạc khóa tập huấn có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội, đại diện trường Đại học Lâm nghiệp, Công ty Tư vấn Đầu tư và Phát triển Lâm nghiệp, Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp và các cán bộ, viên chức ngành lâm nghiệp – thành phố Hà Nội.

Hội thảo này nhằm mục đích giúp những người tham gia tăng cường nhận thức và hiểu biết các nội dung cơ bản về sáng kiến và cơ chế của REDD/REDD+; vai trò của REDD/REDD+ đối với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thảo luận các vấn đề, các mối quan tâm, chính sách quan trọng liên quan đến quá trình, thể chế và thực thi REDD/REDD+ ở Việt Nam..

Việc thực hiện REDD/REDD+ ở cấp quốc gia và địa phương cần phải có sự tham của các cán bộ, viên chức ngành lâm nghiệp. Sự tham gia thực hiện và can thiệp hiệu quả đối với các dự án REDD/REDD+ ở Việt Nam chỉ đạt được khi các cán bộ, viên chức ngành hiểu rõ, có đủ thông tin và mối quan tâm về lợi ích, rủi ro, cách tiếp cận và quá trình thực hiện sáng kiến này ở cả cấp độ dự án, địa phương và quốc gia.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ viên chức đã thảo luận sôi nổi trên tinh thần học hỏi và xây dựng.

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn, giảng viên của lớp tập huấn

Các học viên trong lớp rất tập trung vào bài giảng