Hội nghị tập huấn về Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013

Sáng ngày 16/9/2013, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cán bộ công chức, viên chức ngành Lâm nghiệp thành phố Hà Nội về Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013.

Đại diện Ban lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp; lãnh đạo viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp; ông Hoàng Nam, chuyên viên sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội và các cán bộ công chức, viên chức ngành Lâm nghiệp thành phố Hà Nội đã đến dự.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị các học viên sẽ được PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp giới thiệu những nội dung chính, các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng và đề án chi trả dịch vụ môi trường của thành phố Hà Nội. Kết thúc khóa tập huấn các cán bộ công chức, viên chức có khả năng nhận diện và giải thích được những giá trị dịch vụ môi trường rừng; ứng dụng được một số nội dung, biện pháp cụ thể để triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương theo lộ trình của UBND thành phố Hà Nội.

Hội nghị nằm trong chuỗi chương trình tập huấn cho các cán bộ công chức viên chức ngành Lâm nghiệp, thành phố Hà Nội.

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp

(ảnh minh họa)