Hội nghị “ Sửa đổi hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ”

Ngày 28/02/2014, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị “ Sửa đổi hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ”

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, TS. Phạm Minh Toại, Phó Trưởng phòng đào tạo đã đại diện cho Ban soạn thảo trình bày quá trình triển khai đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế 43), những sửa đổi bổ sung được ban hành kem theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27-12-2012 và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau bài trình bày của ThS. Trần Việt Hồng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường ĐHLN, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của nhà trường.

Theo kế hoạch,  bản dự thảo lần 2 sẽ được gửi tới các đại biểu để Ban soạn thảo xin thêm các ý kiến bổ sung và dự kiến sẽ ban hành chính thức trước ngày 08/03/2014 để vận hành từ học kỳ II năm học 2013-2014.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Trưởng phòng KHCN&HTQT tham gia góp ý tại hội nghị

PGS.TS. Dương Văn Tài tham gia góp ý tại hội nghị

Một số hình ảnh khác:

 

PGS.TS. Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo