Hội nghị sơ kết công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị

Thực hiện công văn số: 8942/ BGDĐT- GDĐH ngày 27/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết giảng dạy và các môn lý luận chính trị. Ngày 24/01/2013 Tại Trường đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Tới tham dự hội nghị, đại diện Ban giám hiệu có Nhà giáo ưu tú PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Trưởng phòng khảo thí và ĐBCL Trần Việt Hồng; Trưởng phòng CT và CTSV Hoàng Ngọc Yên; Phó trưởng phòng Đào tạo Trần Quang Bảo; Phó trưởng phòng TCCB Nguyễn Vũ Lâm;  cùng các Thầy cô Khoa Lý luận chính trị và một số cán bộ tham gia giảng dạy.

Nhà giáo ưu tú PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác giảng dạy của Ban chủ nhiệm khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CM của Đảng CSVN.

Trong báo cáo sơ kết Thầy Doãn Văn Hạnh Trưởng khoa Lý Luận Chính trị đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của chương trình đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình.

TS Doãn Văn Hạnh Trưởng khoa Lý luận Chính trị trình bày báo cáo tại hội nghị

Ths Nguyễn Văn Thắng CN Bộ môn Những LLCB của CN Mác- Lênin trình bày báo cáo tại hội nghị

Ths Vũ Thị Hồng Khanh CN Bộ môn TTHCM & ĐLCM của Đảng CSVN trình bày báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tại hội nghị Ban giám hiệu cùng các đại biểu đã nhất trí với các bản báo cáo và đưa ra một số kết luận, đề xuất:

Kết luận:

– Đánh giá về chương trình đào tạo là hợp lý, lô gic, thái độ và kết quả học tập của sinh viên tương đối tích cực.

– Đội ngũ Giảng viên đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, đào tạo cả về số lượng cũng như trình độ.

– Công tác chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu bảo đảm giáo dục chính trị tư tưởng theo đúng đường lối đã đề ra.

Đề xuất:

– Về phía Bộ GD-ĐT; Nghiên cứu hoàn thiện kết cấu từng môn học, xây dựng và hoàn thiện các tài liệu, tư liệu để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn chuyên môn cho giảng viên.

– Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp; Giữ nguyên 3 môn học theo chương trình của Bộ và không tách môn nguyên lý thành 2 phần, chia đều các môn học thành 2 học kỳ/ môn học và đảm bảo quy mô lớp hợp lý.

Đánh giá môn học; Điểm chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn học. Tổ chức thi tự luận và không sử dụng tài liệu; các môn thi TN các môn lý luận chính trị vẫn sử dụng tài liệu từ học kỳ I ( 2013-2014).

Quản lý đào tạo của Bộ môn, Khoa; Nghiên cứu các quy định trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, các buổi dự giờ.

Công tác nghiên cứu khoa học; Các giảng viên hoàn thành khối lượng công tác của mình, phục vụ công tác chuyên môn nâng cao chất lượng và khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chính sách đối với giảng viên; Nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định, quan tâm mua sắm các trang thiết bị, giáo trình phục vụ giảng viên và học sinh sinh viên.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Tuấn cùng lãnh đạo các Phòng phát biểu kết luận hội nghị