Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, sáng 30/8/2017, Trường Đại học lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017. GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng của Nhà trường.

Tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017. Theo báo cáo, thực hiện kế hoạch công tác các tháng đầu năm, Nhà trường đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…; các đơn vị trong nhà trường đã tập trung triển khai kế hoạch công tác và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Một số nhiệm vụ then chốt đã thực hiện gồm: tổ chức tốt công tác xúc tiến tuyển sinh; hoàn thành kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 – 2017; công tác tài chính có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu; xây dựng đề án thành lập một số đơn vị mới; tổ chức tốt Hội nghị và ban hành Định hướng khoa học của trường giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025; hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; hoàn thiện và ban hành chiến lược hợp tác quốc tế; công tác xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo được thực hiện đầy đủ… Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của một số hoạt động trong Nhà trường trong 7 tháng vừa qua, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm kịp thời khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém. Tiếp theo, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy trong Ban Giám hiệu, Hội đồng trường nhằm triển khai tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo của năm, đặc biệt cho nhiệm vụ trước mắt đó là tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác Kiểm định chất lượng trường và Đánh giá ngoài trong tháng 9 năm 2017.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả toàn trường đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức và người lao động phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện tốt công tác triển Kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh Hội nghị

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị