Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 10/9/2015, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị gồm: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng của Nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Văn Chứ đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn thể CBVC, lao động hợp đồng Nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2015 đã hoàn thành tốt các nhiệm đã đề ra. Theo đó, Nhà trường đã chức tốt kỳ thi phổ thông trung học Quốc gia một cách nghiêm túc, an toàn vào đúng quy chế. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung đợt 1 theo đúng kế hoạch. Hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 cho tất cả các hệ đào tạo. Tiếp tục duy trì hợp tác Quốc tế với các đối tác truyền thống và tìm kiếm mở rộng các đối tác mới, tổ chức thành công nhiều hội thảo Quốc tế. Công tác sửa chữa và mua sắm trang thiết bị vật tư đạt hiệu quả, có nhiều dự án xây dựng đầu tư mở rộng Trường. Cơ cấu tổ chức cán bộ của Nhà trường tiếp tục được rà soát, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ được triển khai đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư…

Trên cơ sở các công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thầy Hiệu trưởng đã đặt ra một số phương hướng, nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, cải tiến nội dung, phương pháp thực hành thực tập; Xây dựng chiến lược hội nhập, tăng cường hợp tác đào tạo, xúc tiến các dự án quốc tế, lập kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tiếng anh cho CBVC, học sinh sinh viên Nhà trường; Tăng cường cơ sở vật chất, tập trung tiếp cận, khai thông các dự án mới…

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra phương hướng, biện pháp giải quyết khó khăn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong các tháng cuối năm 2015.

Một số hình ảnh Hội nghị