Hội nghị rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các Trung tâm thí nghiệm thực hành

Ngày 10 tháng 4 năm 2013 tại phòng họp C trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội nghị rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các Trung tâm thí nghiệm thực hành.

Đến tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Ông Phạm Văn Chương Phó hiệu trưởng cùng Ban CN các khoa; Trưởng Phó các Phòng, Ban, Trung tâm, Viện, Công ty trực thuộc Trường; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các bộ môn; BGĐ Trung tâm trực thuộc khoa.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe ông Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo ra soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm TNTT

ông Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo ra soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm TNTT

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động của Trung tâm TNTH Khoa KT&QTKD, Trung tâm TNTH Khoa Lâm học, Trung tâm TNTH Khoa QLTNR&MT, Trung tâm TNTH Khoa CBLS …. cùng với những phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị (10 ý kiến tham luận).

Phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị Ông Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng đánh giá:

Việc thành lập và vận hành các Trung tâm TNTH trực thuộc các Khoa trong hơn 6 năm vừa qua về cơ bản là đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo nói chung và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường ĐHLN. Các Trung tâm TNTH đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo được giao, góp phần nhất định trong việc mở rộng quy mô và phát triển đào tạo của nhà trường.

Những thành công:

– Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
– Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của các giáo viên, cán bộ phục vụ hướng dẫn thực hành.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung các nguồn lực để phát triển các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính và đẩy mạnh cơ chế khoán chi trong nhà trường.

Những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động của các Trung tâm TNTH:

– Do có những rào cản về cả chủ quan và khách quan trong việc tiếp cận, sử dụng và vận hành các thiết bị thí nghiệm, thực hành tại các Trung tâm, Giảng viên giảng

dạy lý thuyết tại các Bộ môn có xu hướng không thành thạo các kỹ năng thực hành và nghề nghiệp.
– Tại một số Bộ môn có xu hướng tách biệt nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết do Bộ môn đảm nhiệm và hướng dẫn thực hành do Trung tâm đảm nhiệm, nên vẫn còn khó

khăn nhất định trong việc đảm bảo chất lượng các bài thí nghiệm, thực hành.
– Sự liên kết, phối hợp trong chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ của Bộ môn và Trung tâm vẫn chưa được chặt chẽ và thông suốt.
– Các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ của các Trung tâm vẫn chưa phát triển mạnh, do vẫn còn hạn chế về năng lực đội ngũ và chưa có cơ chế quản lý tài chính phù hợp.

Kết luận tại hội nghị cũng nêu rõ nguyên nhân các tồn tại, bất cập trong hoạt động của các trung tâm THTN trong đó nhấn mạnh tới công tác quản lý của Nhà 

trường cũng như công tác quản lý tại các Khoa và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Trung tâm.


Ông Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phát biểu kết luận hội nghị

Toàn thể hội nghị nhất trí với các kết luận trên, trên cơ sở các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm TNTH, chủ trì hội nghị yêu cầu: 

các đơn vị trong trường căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động lập kế hoạch triển khai, trình lãnh đạo thông qua và tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

File đính kèm kết luận hội nghị:

Ket luan hoi nghi TrungTamTNTH.pdf